Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 31/08/2017 - 15:36
Toàn tỉnh: 1.112 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 577-QĐ/TU về việc tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 1.112 đảng viên.
Đảng bộ phường Khúc Xuyên (thành phố Bắc Ninh) tổ chức trao Huy hiệu Đảng.

 

Trong đó, có 15 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 05 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 23 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 80 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 378 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 189 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 99 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 323 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng huy hiệu Đảng là: thành phố Bắc Ninh (229 đồng chí), Thuận Thành (155 đồng chí), Tiên Du (133 đồng chí), Lương Tài (130 đồng chí), Quế Võ (129 đồng chí)…

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao.

Nguyễn Hoa
Top