Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 29/08/2017 - 08:47
Thành phố Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang được các điều tra viên (ĐTV) tích cực thu thập thông tin từ cơ sở. Để bảo đảm tính chính xác, công tác giám sát, hướng dẫn cũng được Ban Chỉ đạo các cấp và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Song Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố cho biết: Theo phương án Trung ương quy định thì cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này mở rộng phạm vi điều tra hơn lần trước nhằm đánh giá sâu hơn kết quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, khả năng tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp (DN), hộ sản xuất kinh doanh cá thể... nhằm nhận diện rõ hơn về khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế của DN. Đây cũng là lần đầu tiên công tác điều tra được thực hiện tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, việc thực hiện thu thập thông tin thực tế rất quan trọng, đòi hỏi sự chính xác. Ở giai đoạn 1, Thành phố đã triển khai điều tra DN theo 3 hình thức: phỏng vấn trực tiếp tại DN; đến DN hướng dẫn và hẹn ngày gửi phiếu lại; gửi phiếu điều tra cho DN qua email, sau đó DN điền thông tin và gửi lại phiếu điều tra. Kết thúc giai đoạn 1 đã hoàn thành thu thập thông tin trên 2.497 doanh nghiệp, 210 cơ sở  hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn 2, điều tra nhóm hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo đã được chuẩn bị kỹ càng hơn. Theo báo cáo sơ bộ của Chi cục Thống kê Thành phố, sau gần nửa chặng đường ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017, thành phố Bắc Ninh đã điều tra được gần 9.170/15.642 hộ kinh doanh cá thể đạt 58,6%, trong đó có 305/551 cơ sở mẫu điều tra chuyên sâu và hơn 98/154 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 63,6% trong tổng số các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, bảo đảm vượt tiến độ đề ra.               

Nhằm thu thập thông tin chính xác, hiệu quả, việc lựa chọn điều tra viên cũng được Thành phố hết sức chú trọng. Ngoài các điều kiện như có trình độ, năng động, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố còn yêu cầu các địa phương chọn những điều tra viên am hiểu địa bàn phụ trách, gần gũi với người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, điều tra viên phường Kinh Bắc cho biết: “Việc thu thập thông tin về lực lượng lao động, trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình sản xuất, doanh thu… trong phiếu điều tra được chủ hộ cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, khi đi điều tra có một số chủ hộ còn e dè, thiếu hợp tác vì cho rằng cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh sẽ liên quan đến đóng thuế. Với những trường hợp như vậy, chúng tôi phải linh hoạt giải thích để họ hiểu và phối hợp”.

Để đảm bảo đạt tiến độ đề ra, cũng như nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong việc hợp tác cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên, Thành phố đã tăng cường và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như: Báo in, phát thanh, truyền hình và đã cấp 20 đĩa CD về hỏi đáp Tổng điều tra cho Đài truyền thanh các xã phường với thời lượng phát 2 lượt/ngày, dán 200 logo, áp phích và treo 42 băng vượt đường với nội dung chính là mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, hay cung cấp thông tin đầy đủ trung thực cho điều tra viên là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cơ quan, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn và thông tin các hộ cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định… Từ đó, góp phần nâng cao ý thức cho các đối tượng, đơn vị được điều tra trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế của cơ sở.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 điều tra các nhóm thông tin vi mô cơ bản về DN, về hộ sản xuất kinh doanh cá thể, về các đơn vị sự nghiệp như: lao động, kết quả sản xuất kinh doanh để biết hiệu quả hoạt động của các khu vực DN nhà nước, ngoài nhà nước, đầu tư nước ngoài, DN vừa và nhỏ, hợp tác xã và hộ cá thể. Thông tin thu thập từ cuộc tổng điều tra là cơ sở dữ liệu vi mô rất quý để nghiên cứu, phân tích nhiều khía cạnh của nền kinh tế, nhằm phản ánh bức tranh trung thực và đa dạng về cơ cấu kinh tế. Từ đó, tạo điều kiện cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh và xu hướng phát triển mới.

Khổng Văn Thắng (Thống kê TP Bắc Ninh)
Top