Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 25/08/2017 - 08:39
Lịch sử Báo Bắc Ninh (Tiếp theo và hết)
KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Kế tục truyền thống, kinh nghiệm của những tờ báo tiền thân và Báo Hà Bắc trước đây. Qua 20 năm xây dựng Báo Bắc Ninh đã trưởng thành nhiều mặt: Bộ máy toà soạn được sắp xếp ổn định; đội ngũ cán bộ phóng viên được bổ sung tăng cường cùng với lực lượng hàng trăm cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Trụ sở của cơ quan Báo được xây mới khang trang; đời sống cán bộ, công nhân viên chức được cải thiện. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân ngày càng trưởng thành, giàu bản lĩnh, sáng tạo năng động bám cơ sở, có nhiều bài viết chất lượng và có tác dụng tốt trong định hướng dư luận và đời sống xã hội.

Tuy còn khiếm khuyết, bất cập, song những nội dung phản ánh trên tờ báo đều biểu hiện sự trung thành với định hướng chính trị tư tưởng của Đảng. Bám sát thực tiễn cuộc sống, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà các Đại hội XV đến XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra. Báo đã góp phần gợi mở những nhận thức mới, tư tưởng mới, động viên những hành động mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với những chuyên trang, chuyên mục được cải tiến, duy trì thường xuyên được bạn đọc quan tâm. Báo Bắc Ninh đã phản ánh khách quan và trung thực những nhân tố mới, con người mới, việc làm mới, gắn với thực tiễn sinh động và phong phú trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Báo đã đem lại hiệu quả nhiều mặt, khẳng định được mối quan hệ khăng khít giữa Đảng và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầu nối giữa Dân với Đảng, khơi dậy được niềm tin của đông đảo bạn đọc với tờ báo Đảng của vùng quê giàu truyền thống văn hiến, cách mạng. Báo Bắc Ninh xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì (1997); Huân chương Lao động hạng Nhất (2002); Huân chương Độc lập hạng Ba (2009); 4 năm liền (1998 - 2001) dẫn đầu phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc khối Hành chính sự nghiệp của tỉnh; nhiều Bằng khen của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng tập thể và cá nhân về thành tích tuyên truyền trong những năm qua. Chi bộ, Đảng bộ, cơ quan Báo Bắc Ninh nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Báo đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

Từ những kết quả trên, Báo Bắc Ninh rút ra được những kinh nghiệm và bài học quý báu là:

Bài học đầu tiên: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Bác Hồ và nhân dân; thường xuyên tranh thủ sự quan tâm của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp, các ngành chức năng đối với Báo Bắc Ninh. Từ đó, Cấp uỷ, Ban Biên tập phát huy dân chủ, khai thác năng lực, trí tuệ tập thể trước những nhiệm vụ đặt ra trong mỗi thời kỳ. Trong bất kỳ giai đoạn nào tính định hướng của tờ báo phải luôn được đặt lên hàng đầu. Kết hợp nhuần nhuyễn, tính văn hoá, tính khoa học để Báo Bắc Ninh thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Bài học thứ hai: Báo chí phải gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Nhân dân là đối tượng phục vụ đồng thời là người thầy, người bạn, người cộng tác và nuôi dưỡng Báo Bắc Ninh tồn tại và trưởng thành. Quần chúng vĩ đại là nguồn cung cấp tin bài và tư liệu thực tiễn sinh động, phong phú đề tài cho báo. Nhân dân đã đóng góp không nhỏ cho sự thành công của tờ báo bằng sự tích cực tham gia góp ý, thực sự coi báo là diễn đàn của mình, là cầu nối giữa Dân với Đảng. Biết dựa vào dân, hoà vào dân tìm hiểu sâu sắc và phản ánh hơi thở cuộc sống của nhân dân luôn là nguồn tư liệu quý giá cho mỗi trang viết hấp dẫn. Đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới điều đó càng được thể hiện sâu sắc hơn.

Bài học thứ ba: Thường xuyên xây dựng đội ngũ những người làm báo Đảng địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Trong bối cảnh hiện nay, đứng trước tác động của cơ chế thị trường và xu thế phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ làm báo ngày càng hiện đại, đòi hỏi người làm báo vừa rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, nhân cách đạo đức, tác phong lối sống, vừa nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; lý luận phải gắn liền với thực tiễn, nói phải đi đôi với làm. Để đạt được điều đó, đòi hỏi không chỉ ý thức tự giác của mỗi người mà còn ở sự chăm lo đào luyện của tập thể cơ quan.

 Bài học thứ tư: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Báo Bắc Ninh thường xuyên quan tâm hoạt động của cộng tác viên - một nguồn lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như ý nghĩa đại chúng của tờ báo. Thấy rõ tầm quan trọng ấy, Báo Bắc Ninh luôn phát hiện, động viên đội ngũ cộng tác viên, bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo, tổ chức và phát triển ngày càng sâu rộng mạng lưới cộng tác viên. Có cơ chế đãi ngộ xứng đáng, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tranh thủ cộng tác, giúp đỡ của những cây bút có uy tín và kinh nghiệm, đặc biệt là đội ngũ các nhà báo, nhà văn, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Bài học thứ năm: Tích cực đổi mới nội dung thông tin theo hướng phong phú, đa dạng, chất lượng cao; chú trọng hình thức thể hiện, tăng số lượng phát hành và hiệu quả sử dụng Báo. Trong  năm qua, đặc biệt là từ khi xuất bản bộ mới (1997) Báo Bắc Ninh đã tạo được bước tiến đáp ứng trên nhiều mặt; thông tin đa dạng, bổ ích đúng định hướng. Phản ánh thực tiễn sôi động nhưng không xa rời tôn chỉ mục đích, không chạy theo thị hiếu tầm thường hay “thương mại hoá”. Tích cực đấu tranh chống âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, chống tham nhũng, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương.

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ làm báo cùng với sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và phóng viên; phối hợp chặt chẽ, thống nhất hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị báo tỉnh bạn.

Top