Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 23/08/2017 - 15:28
24 dự án nhà ở cho công nhân các Khu công nghiệp
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 24 dự án nhà ở cho công nhân các KCN với tổng diện tích đất xây dựng 90,38ha; tổng diện tích sàn 1.794.800 m2; tổng số nhà ở là 24.968 căn, dự kiến đáp ứng cho khoảng 144.000 lao động.
Công nhân KCN ViSip tham gia bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

 

Đến nay 8/24 dự án nhà ở cho công nhân đã đầu tư với 7,08 ha đất xây dựng gồm 2.953 căn, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 21.100 lao động. 16 dự án còn lại đang chuẩn bị đầu tư gồm 21.676 căn khi hoàn thành có thể giải quyết chỗ ở cho gần 121.000 công nhân.

Ngoài ra, theo thống kê từ Ban Quản lý các KCN, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 6.400 hộ xây nhà cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp thuê (tổng số khoảng 25.000 phòng), trung bình từ 15-20m2 tập trung chủ yếu tại các huyện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Hoàng Mai
Top