Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 23/08/2017 - 08:47
Lịch sử Báo Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)
4- Từ năm 2016 đến nay

Bước vào giai đoạn 2016 - 2020 tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thuận lợi đan xen thách thức, có tác động lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Để đáp ứng với yêu cầu mới, mỗi cán bộ, đảng viên CNV Báo Bắc Ninh nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đại hội Đảng bộ Báo Bắc Ninh đề ra phương hướng nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2015 - 2020 với  nội dung chủ yếu sau:

“Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, xây dựng chương trình hành động phù hợp với khả năng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của cơ quan Báo. Xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tờ báo đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước quê hương”.  Đảng ủy Báo Bắc Ninh đã ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng Báo Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020 và tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trước mắt là tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng tờ báo. Tuyên truyền đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung cao độ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phản ánh kịp thời các hoạt động chào mừng các ngày lễ, truyền thống hàng năm, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sản xuất của các ngành, các cấp các địa phương, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quy trình mới về xuất bản báo, thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời các khâu, các bước của quy trình xuất bản. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng kỳ báo tuần để đảm bảo thông tin kịp thời các sự kiện, tăng cường tính thời sự đáp ứng yêu cầu bạn đọc hiện nay.

Tuyên truyền hưởng ứng các cuộc thi giải báo chí Ngô Gia Tự, giải báo chí Quốc gia, giải báo chí các bộ, ngành Trung ương và Hội Nhà báo tỉnh phát động. Đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo chặt chẽ việc nhận, giải quyết đơn thư của bạn đọc, cộng tác viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đúng luật định. Tích cực cử phóng viên điều tra làm rõ trả lời bạn đọc và gửi các ngành chức năng. Chỉ đạo thực hiện tốt đề án đổi mới hoạt động của Xưởng in, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp với khả năng, trình độ nghiệp vụ của công nhân in. Phấn đấu hàng năm hoàn thành trên 100 triệu trang in quy chuẩn (in báo và các ấn phẩm khác). Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, báo cáo chuyên đề v.v… bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của trên. Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, phóng viên, CNV trong cơ quan.  Quan tâm chỉ đạo đổi mới Báo Bắc Ninh điện tử, xây dựng chuyên mục mới, lượng tin bài cập nhật kịp thời, sát thực với tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định uy tín của tờ báo và thu hút ngày càng nhiều độc giả truy cập.

Năm 2016 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với Báo Bắc Ninh là năm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp trình bày nâng cao chất lượng tờ báo.

Đảng ủy, Ban biên tập Báo Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực:

* Tuyên truyền lĩnh vực văn hóa -  xã hội:

Công tác tuyên truyền năm 2016, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có sự đổi mới, sâu sắc và phong phú hơn. Mở thêm chuyên mục “Xây dựng nếp sống văn hóa” trên Báo Bắc Ninh thường kỳ”, chuyên mục “Tiến tới 185 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh” và hưởng ứng tích cực cuộc thi báo chí với chủ đề “Bắc Ninh - 20 năm đổi mới, phát triển”. Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp duy trì nhiều chuyên mục về văn hóa - xã hội để tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh trên Báo Bắc Ninh. Báo tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với các tác phẩm tiêu biểu: “Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A - Trách nhiệm thuộc về ai?; Tác phẩm, “Thảm họa da cam - Thế hệ thứ ba cần được quan tâm đúng mức” nêu những bật nỗi đau da cam tại nhiều gia đình mặc dù chiến tranh đã lùi xa đồng thời đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam thế hệ thứ 3; tác phẩm “Sống là cho đi”, “Trái tim tuổi trẻ”, “Chung dòng máu Việt” viết về các người tốt, việc tốt trong các hoạt động từ thiện nhân đạo để nhân rộng trong xã hội, giúp cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Biên tập chỉ đạo tuyên truyền nhiều sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Các hoạt động tuyên truyền phong phú, hấp dẫn bảo đảm tính thời sự đồng thời qua đó nêu bật những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; các hoạt động kỷ niệm trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang miền Quan họ”...  qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người Bắc Ninh “Văn hiến - Năng động - Phát triển” đến độc giả trong và ngoài tỉnh. Các lĩnh vực khác cũng được tập trung tuyên truyền hiệu qủa bằng những tác phẩm cụ thể: “Trăn trở bên ngôi trường hiện đại” viết về bộ mặt mới của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Ngôi trường hiện đại bậc nhất cả nước, đề cập đến vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng để xứng tầm với cơ sở vật chất. Các tác phẩm: “Trường Sa trong trái tim ta”; “Trường Sa hiên ngang nơi đầu sóng” của các phóng viên trong phòng Văn hóa - Xã hội trong những chuyến công tác tại Trường Sa giúp đọc giả hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, sự cố gắng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu của quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

* Tuyên truyền lĩnh vực xây dựng Đảng - Nội chính:

Năm 2016, là năm đầu BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu tổng quát do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra là: “Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại”. Đây cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiệm vụ trọng tâm là: Phản ánh kịp thời diễn biến, kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban biên tập Báo Bắc Ninh chỉ đạo mở chuyên mục “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Kết quả đã thực hiện được  hơn 60 chuyên mục và 345 tin, bài. Xây dựng 5 số báo đặc biệt  in 4 màu, 01 số báo in phụ trương 14 trang. Các tác phẩm tuyên truyền đúng định hướng yêu cầu của tỉnh. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng trong đó tập trung tuyên truyền về: Mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng bầu cử và Ủy ban bầu cử; tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức HĐND; giới thiệu nội dung của Luật bầu cử QH và Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về  công tác tập huấn bầu cử; các hội nghị hiệp thương; công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở các địa phương; tuyên truyền về các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử; nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; phản ánh tiến độ về việc triển khai công tác bầu cử; không khí ngày bầu cử ở các địa phương…

Các tin, bài, ảnh đã bám sát tiến độ của cuộc bầu cử, phản ánh được không khí của nhân dân, công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của  các cấp, các ngành được dư luận đánh giá cao… Qua việc tuyên truyền góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Ghi nhận kết quả tuyên truyền tập thể Phòng XDĐ-NC và 3 cá nhân trong cơ quan được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chào mừng 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh, ngày 19 tháng 7 năm 2016, Báo Bắc Ninh đã phát động cuộc thi tác phẩm báo chí chủ đề “Bắc Ninh 20 năm đổi mới, phát triển”. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao, tiêu biểu là  tác phẩm “Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới đẩy mạnh CNH, HĐH” của nhóm tác giả Đỗ Xuân - Bảo Anh được Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhì. Cũng thời gian này, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/5/2016), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ Nhất. Với 1.173 tác phẩm báo chí tham dự, trong đó Báo Bắc Ninh có tác phẩm “Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Những “nút thắt” đang được tháo gỡ” của tác giả Đỗ Thanh Xuân - Vũ Văn Thắng được trao giải Khuyến khích. Với kết quả này, Báo đã góp phần tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết số 10 ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xuyên suốt năm 2006 và 2017, Báo Bắc Ninh thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 49/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Cùng với việc tuyên truyền về nội dung Nghị quyết 49, Nghị quyết Trung ương 7, Chỉ thị 21, Báo Bắc Ninh tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác thanh niên; Nghị quyết số 04 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ; Nghị quyết số 04 củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; chương trình hành động của Tỉnh ủy về đại đoàn kết toàn dân, công tác tôn giáo, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… qua đó góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả điều hành, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công tác quốc phòng, anh ninh được bảo đảm, trật tự an toàn ổn định, xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực, đa dạng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

* Tuyên truyền lĩnh vực kinh tế     

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo Bắc Ninh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Theo đó, các nội dung tuyên truyền trọng tâm là việc thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ nhằm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hành chính sách tiền tệ, tín dụng; đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Đồng thời tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung Thông báo 132 của Văn phòng Chính phủ về sự chỉ đạo của TTg với Bắc Ninh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhà ở cho người nghèo, đối tượng chính sách...

Báo đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trang chuyên đề kinh tế với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh được tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục như: Công nghiệp, Nông Nghiệp, Thu hút đầu tư, Thuế, Xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học công nghệ, Khuyến nông, Điện lực, nước sạch vệ sinh môi trường. Các tác phẩm phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự như: biến động thị trường, giá cả chống lạm phát; xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, nghề phụ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất vụ đông, vụ xuân, phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm và phòng chống lụt bão, phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư...

Với sự góp sức của công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Bắc Ninh và sự phấn đấu của toàn tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiêu biểu là GRDP xếp thứ 6/63 tỉnh, TP; GRDP bình quân đầu người gấp 2,3 lần bình quân chung cả nước và xếp thứ 2 (sau Bà Rịa - Vũng Tàu, do tính cả khai thác dầu thô); Quy mô sản xuất công nghiệp xếp thứ 2 cả nước (chỉ sau TP.HCM); Đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu; Xếp thứ 10 về thu NSNN (từ năm 2011 là một trong 13 địa phương có điều tiết NSNN về T.Ư)...

* Hoạt động Báo Bắc Ninh điện tử 

Năm 2016 và đầu năm 2017 lãnh đạo phòng Báo Bắc Ninh điện tử có sự thay đổi và được tăng cường, căn cứ vào nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2016 - 2020 phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt các đợt tuyên truyền lớn như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ cuối năm 2016 đầu năm 2017, Báo Bắc Ninh Điện tử tập trung tuyên truyền kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Nội dung tuyên truyền đúng định hướng chính trị, không để xảy ra lỗi sai sót về chính trị. Hầu hết tin, bài, ảnh được cập nhật kịp thời, trong ngày bảo đảm tính thời sự. Đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sự nỗ lực cao, có nhiều tác phẩm chất lượng, bám sát tính thời sự trong tỉnh. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, bước đầu xây dựng Đề án đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng Báo Điện tử.

* Hoạt động  Tòa soạn - Bạn đọc

Công tác Tòa soạn:

Tiếp tục duy trì nền nếp, kịp thời rút kinh nhiệm quy trình làm báo, phòng Thư ký Tòa soạn tổ chức sắp xếp phân công nhiệm vụ làm việc khoa học cân đối, tăng cường chất lượng biên tập, kiểm soát và hỗ trợ họa sỹ. Từ năm 2016 đến năm 2017 công tác tham mưu, biên tập đặc biệt chú trọng công tác tham mưu các số báo thường kỳ và các số chuyên đề, các sự kiện quan trọng, các chuyên trang, chuyên mục truyền thống và các chuyên mục mới, các số báo đặc biệt, các số báo thường kỳ và báo Xuân, báo Tết. Chất lượng nội dung, hình thức có bước đổi mới quan trọng. Nhiều chuyên trang, chuyên mục có tính định hướng dư luận và sức đấu tranh cao. Tham mưu, định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng và cuộc thi báo chí chủ đề “20 năm đổi mới, phát triển” do cơ quan phát động. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII).  

Công tác Bạn đọc - Tư liệu

Hoạt động công tác bạn đọc được duy trì thường xuyên. Các chuyên mục “Trả lời đơn thư bạn đọc”, “Hồi âm đơn thư bạn đọc”, phóng viên  tích cực đi cơ sở tìm hiểu xác minh trả lời đơn thư bạn đọc trên báo. 

Đối với Báo Bắc Ninh hằng tháng đã có sự kế thừa, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung hình thức, xây dựng thêm nhiều chuyên mục mới hấp dẫn đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay thường xuyên củng cố mạng lưới CTV đặc biệt là đội ngũ CTV lâu năm, tích cực có kinh nghiệm. Từng bước khắc phục được tình trạng thiếu CTV ở các ngành, các đơn vị và các huyện. 

Năm 2016, tác phẩm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” của tác giả Ngô Phú - Phong Vân đạt giải B giải Báo chí Toàn quốc Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Xưởng in báo

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 lực lượng lao động của Xưởng in có sự thay đổi (2 đồng chí nghỉ hưu), Xưởng in vẫn khắc phục nhiều khó khăn, bất cập, cán bộ, công nhân viên Xưởng in đã tích cực đổi mới quy trình in báo vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ in báo và ấn phẩm khác đạt chất lượng tốt. Đặc biệt việc in các số báo màu trước, trong và sau bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo chất lượng được Hội đồng bầu cử ghi nhận. Cuối tháng 9-2016 Xưởng in tiếp nhận dây chuyền máy in mới, hiện đại, cán bộ, công nhân viên Xưởng in đã từng bước áp dựng kỹ thuật công nghệ làm chủ phương tiện máy in.

Năm 2016: 01 máy ghi bản CTP hiệu Heiderbeg do Đức sản xuất năm 2016, đưa vào sử dụng 01 máy in 4 màu khổ 605 x 740 mm hiệu Heiderbeg do Đức sản xuất năm 2016. Hệ thống máy vi tính, máy inlade, máy quét ảnh phục vụ cho khâu chế bản điện tử trang bị từ năm 1999 được thay thế bằng máy hiện đại.   

(Còn nữa)
Top