Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 23/08/2017 - 08:40
Ủy ban MTTQ tỉnh: Đẩy nhanh tiến độ xây nhà đại đoàn kết
Năm 2017, theo kết quả rà soát toàn tỉnh có 854 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều có nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt từ ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp rà soát, lập danh sách hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở năm 2017; ban hành kế hoạch sử dụng quỹ “Vì người nghèo”.

Theo đó, mức hỗ trợ: 45 triệu đồng/nhà, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ: 33 triệu đồng/nhà; quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ: 12 triệu đồng/nhà (cấp tỉnh 6 triệu đồng/nhà; cấp huyện, cấp xã: 6 triệu đồng/nhà). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp thành lập các đoàn đi thực tế khảo sát hiện trạng nhu cầu xây dựng, kiểm tra hồ sơ từng hộ nghèo tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh cơ sở qua các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư để các hộ nghèo được tiếp cận chủ trương, chính sách của tỉnh.

Tính đến ngày 6-8, toàn tỉnh có 681 hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (trong đó: thị xã Từ Sơn 28 hộ; Thuận Thành 121 hộ; Yên Phong 73 hộ; Lương Tài 121 hộ; Quế Võ 131 hộ; thành phố Bắc Ninh 61 hộ; Tiên Du 70 hộ; Gia Bình 76 hộ). Số hộ nghèo đã khởi công xây dựng: 610 hộ (đạt 89,5%). Số hộ đã hoàn thành: 183 hộ  (đạt 26,9%). Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ 681 hộ nghèo các huyện, thị xã, thành phố: Yên Phong, Quế Võ, Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh với tổng số tiền hỗ trợ là 26.559.000.000 đồng.

Để tiếp tục quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đang tích cực đôn đốc các hộ nghèo đã đủ điều kiện xây nhà đại đoàn kết tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho các hộ nghèo được tiếp cận và bổ sung vào danh sách được hỗ trợ xây nhà năm 2017, phấn đấu đến ngày 18-11-2017 (ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cơ bản các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết sẽ hoàn thành việc xây dựng và được ở căn nhà mới khang trang.

Nguyễn Đăng Lộc (Ủy ban MTTQ tỉnh)
Top