Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/08/2017 - 16:18
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh
Ngày 22-8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Công an tỉnh về tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh từ 1-7-2016 đến 30-6-2017.

Qua giám sát cho thấy, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) tiến hành 268 cuộc kiểm tra vi phạm pháp luật về BVMT. Qua đó xử lý hành chính 122 vụ, phạt 53 tổ chức và 74 cá nhân vi phạm, Kho bạc nhà nước thu  3,25 tỷ đồng. Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 124 cuộc kiểm tra, phát hiện 124 vụ vi phạm, đã xử lý hành chính 97 vụ, Kho bạc nhà nước thu  1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định và tham mưu cho UBND các cấp trong chỉ đạo công tác BVMT. Nhìn chung, các vi phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh được kiểm soát khá tốt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT, lực lượng Công an còn gặp một số khó khăn do quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT còn nhiều bất cập (chồng chéo nội dung giữa các văn bản, chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung); cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát Môi trường còn thiếu; ý thức chấp hành quy định của pháp luật về BVMT của các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề còn thấp.

Công an tỉnh kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền quan tâm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực BVMT để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kịp thời; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực BVMT; trích một phần kinh phí từ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cho lực lượng Cảnh sát Môi trường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác.

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được, chỉ rõ những nội dung Công an tỉnh cần tập trung trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan có thẩm quyền.

Vân Giang
Top