Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/08/2017 - 15:44
Hơn 1900 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho gần 30 nghìn lao động
Hiện trên địa bàn thành phố có 2 Khu công nghiệp tập trung (KCN Quế Võ và KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh), 4 Cụm công nghiệp (CCN Hạp Lĩnh, CCN Phong Khê (giai đoạn 1), CCN Phong Khê (mở rộng-giai đoạn 2), CCN và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên).

Số lượng các doanh nghiệp tại thành phố tăng nhanh với trên 1900 doanh nghiệp các loại, trong đó có gần 300 doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp – TTCN và giải quyết việc làm cho gần 30 nghìn lao động. Sản xuất công nghiệp chủ yếu vẫn là công nghiệp chế biến.

Thành phố Bắc Ninh phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tỷ lệ lấp đầy các Khu công nghiệp đạt 80%. Giai đoạn 2013-2016, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (theo giá so sánh) toàn thành phố đạt 13,01%.

Gia Bảo
Top