Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/08/2017 - 15:37
Sở Công Thương công bố các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp và Thương mại
Ngày 22 -8, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp và Thương mại giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bắc Ninh sẽ giữ ổn định 16 KCN tập trung với tổng diện tích 6.398,68 ha, giảm 449,32 ha so trước điều chỉnh. Trong đó bao gồm bổ sung mới 3 KCN là Thuận Thành I, KCN Gia Bình II, An Việt – Quế Võ 6 thay thế 2 KCN Từ Sơn và Đại Kim; giữ nguyên 24 cụm công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 (theo giá so sánh 2010)  đạt 1.100 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 13,1%, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. Các ngành công nghiệp trọng điểm là: Ngành chế tạo linh kiện và thiết bị điện tử; cơ khí chế tạo; công nghiệp chế biến, nông, lâm sản, thực phẩm…

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được xác định trên cơ sở khai thác những tiềm năng, lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đa dạng hóa các loại dịch vụ theo hướng văn minh... Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 132 chợ, 38 siêu thị, 4 trung tâm thương mại, 152 cửa hàng tiện ích, 19  trung tâm logistics và kho hàng, 166 cửa hàng xăng dầu. Tầm nhìn 2030 có 144 chợ, 55 siêu thị, 7 trung tâm thương mại, 175 cửa hàng tiện ích, 23 trung tâm logistics, kho hàng và 193 cửa hàng xăng dầu. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho hệ thống kết cấu hạ tầng Thương mại tỉnh đến năm 2030 ước khoảng 2.450 tỷ đồng. Đến năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 75.090 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt  32 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 26 tỷ USD. Năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 281.410 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt  62,95 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 51,15 tỷ USD…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh: Việc công bố các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp và Thương mại có ý nghĩa lớn là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh đạt mục tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc TW vào những năm 2020 theo hướng văn minh, hiện đại. Vì vậy, các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, qua đó xác định, xây dựng các nội dung, chương trình phù hợp với từng đơn vị, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Thanh Ngân
Top