Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/08/2017 - 09:08
Lịch sử Báo Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)
Năm 2015 cán bộ, công nhân viên Xưởng in đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đổi mới quy trình in báo. Đặc biệt các số báo màu trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp đảm bảo chất lượng được Tỉnh ủy ghi nhận. Từ ngày 9/11/2015 Xưởng in đã triển khai thực hiện in 4 màu trang 1+8 các số báo thường kỳ.

Tóm lại từ năm 2013 đến năm 2015 Xưởng in báo làm việc theo quy trình xuất bản từ khâu tiếp nhận bản thảo cho đến phát hành báo trong tất cả các ngày làm việc và ngày chủ nhật hàng tuần để đảm bảo báo phát hành vào tất cả các ngày trong tuần (5 kỳ/tuần). Một năm bình quân xuất bản 261 số báo thường kỳ, báo hàng tháng. Nội dung báo thường kỳ, báo hàng tháng được chuyển cho Báo điện tử sử dụng đăng tải trên website. Đồng thời  phối hợp Thông tấn xã Việt Nam đăng tải nguyên trang các số báo trên Internet.

Hoạt động dịch vụ: Thực hiện theo quy trình in ấn phẩm dịch vụ. Nhận nội dung, bản thảo từ khách hàng - vi tính dựng trang theo khuôn khổ sản phẩm - khách hàng duyệt xuất bản- lãnh đạo Báo duyệt nội dung - xưởng in tổ chức in, hoàn thiện sản phẩm và giao trả khách hàng. Mỗi năm Xưởng in khoảng 100 ấn phẩm.

Trong quá trình sản xuất Xưởng in thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ công nhân, nhất là khâu vi tính chế bản. Thường xuyên cập nhật các phần mềm mới, đào tạo hướng dẫn sử dụng bảo đảm kỹ thuật viên nắm vững kiến thức, có kỹ thuật thực hành, phục vụ tốt công việc được giao. Xưởng cũng thường xuyên được nâng cấp, bổ sung các máy móc thiết bị nên luôn yêu cầu công nhân phải tiếp cận làm chủ máy móc thiết bị, nắm chắc thao tác vận hành, kỹ thuật vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo thiết bị hoạt động tốt, ổn định, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ năm 2013 đến năm 2015 cán bộ công nhân viên của Xưởng thường xuyên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng in như: Giải pháp nâng cao chất lượng in “Chuyển đổi công nghệ chế bản trước in từ ghi phim sang ghi bản kẽm CTP”; Cải tiến kỹ thuật mi trang báo; Sáng kiến chống dính mực, chống bóc giấy bằng dầu thực vật; Cải tiến kỹ thuật hiệu chỉnh máy dập ghim, khắc phục tình trạng hỏng vặt trong vận hành; giải pháp khắc phục tình trạng bóng khi cán láng sản phẩm in.

Xưởng tham gia phục vụ tất cả các sự kiện của đất nước, của địa phương cũng như của các ngành với vai trò in các số báo phục vụ tuyên truyền như thêm chuyên trang chuyên mục, in các số báo đặc biệt, tăng trang in, tăng trang màu, tăng số lượng. In các tài liệu phục vụ các sự kiện… luôn đáp ứng yêu cầu. Tham mưu và chủ động xây dựng đề án đổi mới trang thiết bị, cơ chế hoạt động, xây dựng Xưởng in đã được Tỉnh ủy đồng ý thực hiện từ năm 2016.

Tóm lại, Giai đoạn 2011 - 2015 Cấp ủy, Ban biên tập đã lãnh đạo cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tờ báo có nhiều đổi mới và cải tiến, đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tuyên truyền các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tuyên truyền kịp thời Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thường xuyên tuyên truyền các kỳ họp Quốc hội khóa XII, XIII, các cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các địa phương.

Phản ánh kịp thời các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, truyền thống hàng năm. Đặc biệt là các sự kiện lớn của tỉnh: Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, 50 năm phong trào nghìn việc tốt, hoạt động Festival, Về miền quan họ….

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sản xuất của các ngành, các cấp các địa phương, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.

Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XI. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, cụm dân cư... Kết quả thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20, 22 của HĐND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, tang, lễ hội, tân gia. Khai thác tiềm năng văn hóa truyền thống của quê hương góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc thi giải báo chí Ngô Gia Tự; giải báo chí Quốc gia, giải báo chí của các bộ, ngành, trung ương; Đã có hàng trăm bài viết dự thi trên 100 lượt cán bộ, phóng viên tham gia đạt giải. Năm 2014 đã có 2 phóng viên đạt giải Khuyến khích giải báo chí Quốc gia, giải B giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Xây dựng đề án tăng Quỹ nhuận bút báo thường kỳ đã được Tỉnh uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện từ tháng 1/2013; Xây dựng Đề án “Đổi mới hoạt động của Xưởng in” được Tỉnh ủy phê duyệt.

Từ năm 2011, cấp ủy, ban biên tập tập trung chỉ đạo thực hiện quy trình mới về xuất bản báo kỳ, thường xuyên rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời các khâu, các bước của quy trình mới về xuất bản báo. Công tác phát hành ngày càng tăng về số lượng: Đến quý I năm 2015  phát hành 6580 tờ/kỳ tăng 281tờ/kỳ so với năm 2010. Bắc Ninh hằng tháng 6460 tờ/kỳ tăng  186 tờ/kỳ so với 2010.

Nhiều chuyên mục mới có tính phản biện cao góp phần nâng cao chất lượng tờ báo: “Chuyện kỳ này”, “Đảng với Dân - Dân với Đảng”, “Đối thoại với nhân dân”.  Hình thức tờ báo đã có bước đổi mới rõ nét.

Chỉ đạo chặt chẽ việc nhận, giải quyết đơn thư của bạn đọc, cộng tác viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đúng luật định. Cử phóng viên làm rõ trả lời bạn đọc và gửi các ngành chức năng theo quy định.

Chỉ đạo tốt hoạt động của Xưởng in, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp với khả năng, trình độ nghiệp vụ của công nhân in. Bình quân hàng năm hoàn thành trên 100 triệu trang in quy chuẩn (in báo và các ấn phẩm khác). Thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, phóng viên, công nhân viên trong cơ quan. Đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc tài chính đáp ứng tốt mọi hoạt động của cơ quan.

Biên tập in 2 cuốn sách ảnh phục vụ kịp thời Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh.

Tổ chức các hình thức đọc và sử dụng báo, lấy ý kiến góp ý của bạn đọc thông qua hệ thống các phòng đọc, thư trao đổi để tiếp thu ý kiến nâng cao nội dung, hình thức của tờ báo.

Thường xuyên củng cố duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão…. và bảo vệ an ninh trật tự an toàn trong cơ quan. 

Báo Bắc Ninh điện tử đã có nhiều đổi mới, từng bước khẳng định uy tín của tờ báo và thu hút ngày càng nhiều độc giả truy cập. Lượng tin bài cập nhật kịp thời, sát thực với tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Duy trì và xây dựng thêm một số chuyên mục mới như: Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, các sự kiện trong nước, quốc tế và địa phương, xây dựng chuyên trang, chuyên mục như: Pháp luật; An ninh - Quốc phòng; Chuyện làng - chuyện phố; Bạn đọc viết… trung bình hàng năm Báo Bắc Ninh điện tử đã có trên 1500 tin, bài, ảnh do phóng viên, kỹ thuật viên thực hiện.

(Còn nữa)
Top