Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 22/08/2017 - 08:48
Triển vọng phát triển công nghiệp - TTCN ở Lương Tài
Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách và nâng cấp hạ tầng giao thông... là những mục tiêu mà huyện Lương Tài đang nỗ lực thực hiện nhằm phát triển công nghiệp - TTCN và thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH - HĐH.

Là huyện xa trung tâm, có xuất phát điểm về kinh tế thấp, tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, dịch vụ thương mại chậm phát triển; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ; trình độ tay nghề, hiệu suất lao động của người lao động trong lĩnh vực công nghiệp thấp... là những rào cản khiến công nghiệp - TTCN ở Lương Tài trước đây khó có thể bứt phá.

 

 

Xưởng may của Công ty một thành viên DHA.

 

Nhằm khắc phục khó khăn trên, thu hút các doanh nghiệp (DN) có tiềm năng đầu tư, Lương Tài đã có nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp-TTCN; ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; ưu tiên vốn vay cho các dự án có tính khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn; cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện của các làng nghề; ưu tiên phát triển các ngành nghề theo thế mạnh và phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt, tại các CCN được quy hoạch, huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt cho những dự án mở rộng phát triển công nghiệp -TTCN, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; ban hành hàng loạt quy định, những cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ thu hút đối với các DN…

Từ hướng đi đúng đắn cùng với sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, sản xuất công nghiệp -TTCN của huyện có chuyển biến tích cực. Đến nay, Lương Tài hình thành 3 CCN, trong đó 2 CCN Lâm Bình và Táo Đôi đã hoạt động thu hút một số DN đầu tư và đi vào sản xuất trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi và gia công hàng dệt may, dịch vụ kho vận hàng hóa… Hầu hết các DN đều duy trì và phát triển, tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động. Trong đó, có DN sản xuất quy mô lớn và mức tăng trưởng cao như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm (sản xuất thức ăn chăn nuôi) và Công ty một thành viên DHA (may gia công hàng xuất khẩu) ở cụm công nghiệp Táo Đôi, thị trấn Thứa; Nhà máy thức ăn chăn nuôi BMB ở CCN Lâm Bình… Bên cạnh đó, nhiều làng nghề, ngành nghề phụ như: Gia công đồ cơ khí, làm đồ gỗ mỹ nghệ ở Quảng Phú; làm mỳ bánh đa ở Tử Nê; thêu ren nghệ thuật ở Phú Hòa, Trừng Xá… cũng góp phần nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định được sức sống trong tiến trình hội nhập, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp -TTCN, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

 

 

Gia công cơ khí tại Quảng Bố (Quảng Phú).

 

Hiện nay Lương Tài có 83 DN và 7 hợp tác xã TTCN tạo việc làm ổn định cho hơn 3.400 lao động. Trong đó, nhiều DN và HTX trong CCN và làng nghề Quảng Phú phát triển vững mạnh. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN (theo giá hiện hành) của huyện đạt 1.815 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm đạt 848 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2017 đạt 1.944 tỷ đồng. Ông Đỗ Văn Hanh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lương Tài cho biết: “So với các địa phương khác trong tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp -TTCN của huyện còn khiêm tốn. Nhưng với lợi thế về đất đai và nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông phát triển cùng 3 CCN được hình thành… là tiềm năng, triển vọng để huyện có thể tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - TTCN vững mạnh trong tương lai…”

Để công nghiệp -TTCN phát triển tương xứng với tiềm năng, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng tầm phát triển công nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn lao động hiệu quả cho các DN. Trên cơ sở các CCN đã được phê duyệt, huyện phối hợp với các ngành của tỉnh đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, thu hút các DN từ các thành phần kinh tế sớm đầu tư, lấp đầy các CCN. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; công nghiệp cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; phát triển ngành nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động… Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN nghiệp tăng bình quân hằng năm 36,9%.

Thanh Ngân
Top