Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 21/08/2017 - 08:25
Góp phần củng cố lòng tin của Dân với Đảng
Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị ở huyện Tiên Du chú trọng, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tân Chi là địa phương tiêu biểu trong thực hiện QCDC ở cơ sở, cũng là xã đầu tiên được huyện Tiên Du chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM). Ông Đỗ Đình Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi có chủ trương của huyện, Đảng ủy xã Tân Chi ban hành Nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể xây dựng NTM tới cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã giao các thôn tổ chức họp dân, phổ biến chủ trương để người dân tham gia đóng góp ý kiến, sau đó lựa chọn cách thức thực hiện. Để bảo đảm dân chủ, khách quan, lãnh đạo thôn mời các hộ dân họp bàn huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM, từ đó thống nhất cách làm, cách thực hiện và giám sát công trình thi công. Với chủ trương công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình xây dựng các công trình, dự án, người dân tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Hiến đất mở rộng đường giao thông; toàn xã đóng góp hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng và vệ sinh môi trường… Sau hơn 5 năm triển khai, thực hiện, năm 2014, Tân Chi hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Nét nổi bật nhất trong thực hiện QCDC ở Tiên Du là những thành tựu trong xây dựng NTM. Trong đó, nổi bật là kết quả làm đường giao thông nông thôn. Với việc người dân được tham gia đóng góp ngày công, tiền của, được bàn bạc và giám sát việc thực hiện, tạo nên sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, các xã trong huyện huy động nhân dân đóng góp với số tiền 249 tỷ đồng, hơn 6.400 ngày công lao động và hiến hàng nghìn m2 đất. Cuối năm 2016, cả 13 xã của huyện được UBND tỉnh cấp Bằng đạt chuẩn xã NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC huyện Tiên Du cho biết: Để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, hằng năm, Ban chỉ đạo đều xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền hết sức chú trọng đến vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, giúp người dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò trong công cuộc xây dựng chính quyền cơ sở; thực hiện giám sát việc triển khai các chế độ, chính sách. Cũng thông qua việc quán triệt thực hiện QCDC, các cấp ủy, chính quyền đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng dân chủ, dựa vào dân và vì dân.

Việc thực hiện QCDC ở Tiên Du theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành khâu đột phá, tạo điều kiện cho người dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hạn chế những tiêu cực trong đời sống xã hội. Đến nay 100% xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện có nền nếp nội dung của QCDC ở cơ sở. Những nội dung công khai cho nhân dân biết được chính quyền cấp xã thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp, cụ thể như: niêm yết công khai các khoản phí, lệ phí dịch vụ công, việc hỗ trợ xây nhà cho các hộ chính sách, hộ nghèo... Nhiều nội dung nhân dân bàn cũng được thực hiện công khai như: bình xét gia đình văn hóa, đóng góp xây dựng làm đường giao thông nông thôn, chương trình nước sạch nông thôn... Nhiều ý kiến đóng góp của người dân được cấp có thẩm quyền thông qua và đưa vào Nghị quyết của HĐND cấp xã, cấp huyện, góp phần vào hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cùng với đó, việc thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện Luật Công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc. Các quy định của Nhà nước và địa phương về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, tập trung trên 4 lĩnh vực (xây dựng, đất đai, hộ tịch, chứng thực) được thực hiện hiệu quả, giúp cho công việc được giải quyết nhanh gọn hơn, giảm phiền hà đối với công dân và tổ chức. Năng lực giải quyết công việc của cán bộ được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ tiếp công dân bước đầu được cải thiện. Trong 10 năm qua, (từ 2007-7/2017) toàn huyện tiếp hơn 4.000 lượt công dân, giải quyết trên 3.500 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được thống nhất chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Xuân Bình
Top