Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 17/08/2017 - 08:24
Hun đúc tinh thần khởi nghiệp và làm giàu trong nhân dân
Bắc Ninh là vùng đất khởi nghiệp nổi tiếng với sự phát triển của làng nghề truyền thống. Đồng hướng với những chỉ đạo và hành động của Chính phủ, với quyết tâm đổi mới, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, Bắc Ninh xác định doanh nghiệp là động lực phát triển, phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 15 nghìn doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tỉnh 1.654 doanh nghiệp, tăng 32,85% so năm 2015, tổng số vốn 9.398 tỷ đồng, tăng 213,2%.

Trong những năm tới, lĩnh vực chính của hoạt động khởi nghiệp tập trung vào đổi mới sáng tạo trong ngành công nghệ thông tin và nông nghiệp, phát triển kinh tế đô thị và nâng cao năng lực kết nối với khu vực FDI. Số lượng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhiều hơn các ngành khác do đặc thù ngành này không cần nhiều vốn, nhân lực, thị trường lại dễ tiếp cận, lực lượng tham gia trẻ, nhanh nhạy với xu hướng mới nhưng tính cạnh tranh và đào thải rất khốc liệt.

Nông nghiệp là lĩnh vực vẫn còn nhiều tiềm năng cho hoạt động khởi nghiệp, đây là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của ngành theo chuỗi hàng hóa, nâng cao giá trị, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Dự báo trong thời gian tới, xu thế khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào: dịch vụ tư vấn chuyển giao (kỹ thuật, thị trường, con giống…); sản xuất theo chuỗi (giống, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm) theo mô hình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGap; Ứng dụng công nghệ cao (năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường).

Bên cạnh những xu hướng chung, dự báo những năm tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử tạo ra những cơ hội rất lớn về khởi nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2020, công nghiệp hỗ trợ sẽ trở thành ngành công nghiệp phát triển, tham gia vào việc sản xuất và cung cấp phần lớn các linh kiện, phụ tùng, dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các ngành công nghiệp trong tỉnh và các tỉnh lân cận; tập trung vào 2 nhóm ngành chính là điện tử tin học cơ khí chế tạo. Đến năm 2030, công nghiệp hỗ trợ chú trọng 4 nhóm ngành chính là: điện tử tin học, cơ khí chế tạo, ngành lắp ráp ô tô xe máy, dệt may - da giày.

Ý tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu khi khởi nghiệp. Hầu hết các đối tượng khởi nghiệp bằng ý tưởng sáng tạo hoặc dựa trên kỹ thuật, công nghệ cao, đưa tri thức khoa học, kinh doanh vào lĩnh vực mới... Đặc điểm của những ý tưởng này là khá phong phú nhưng thiếu kinh nghiệm nên khả năng thành công tương đối thấp. Bởi vậy việc chọn lọc và triển khai ý tưởng khởi nghiệp để đi đến thành công và duy trì là rất cần thiết.

Các dự án khởi nghiệp với bản chất rủi ro lớn, thiếu tài sản bảo đảm, chưa đủ điều kiện tài chính nên việc tiếp cận các kênh huy động truyền thống như vay vốn tại ngân hàng thương mại là điều hết sức khó khăn. Ngoài ra, việc thiếu minh bạch về báo cáo tài chính, tài sản, thuế của hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ… làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng khi quyết định cấp tín dụng cũng là nguyên nhân làm cho vốn ngân hàng không đến được với doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, các ngân hàng không đủ khả năng và nguồn lực để thẩm định hiệu quả thực tiễn của những ý tưởng cũng như nhu cầu của thị trường đầu ra đối với các ý tưởng khởi nghiệp. Khó khăn khi huy động vốn vẫn là rào cản lớn nhất cho quá trình khởi nghiệp. Do đó, việc thành lập và đưa vào hoạt động các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm là phù hợp và rất cần thiết hiện nay.

Ở Việt Nam, dù số lượng các Quỹ nước ngoài, tập đoàn, nhà đầu tư, các hợp đồng đầu tư mạo hiểm gia tăng trong vài năm gần đây nhưng do sức ép bảo toàn vốn cho nhà đầu tư nên các Quỹ đầu tư quốc tế không mạo hiểm rót vốn. Việt Nam vẫn chưa phát triển các loại quỹ dành cho khởi nghiệp như: Quỹ đầu tư thiên thần, Quỹ huy động vốn từ cộng đồng, Quỹ đầu tư mạo hiểm… Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm được nhiều Bộ, ngành địa phương đề xuất các phương án thành lập và điều hành Quỹ, cho đến nay vẫn chưa có Luật cũng như chính sách cụ thể nào về Quỹ này. Ở Bắc Ninh, Quỹ đầu tư mạo hiểm cũng chưa được hình thành.

Trên tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Ninh đề ra nhiệm vụ tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong đó xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ đầu tư phát triển. Trước mắt, trình HĐND tỉnh thông qua việc bổ sung đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp vào danh mục đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp có tiềm năng, được sàng lọc thông qua Hội đồng tư vấn hỗ trợ và phát triển mạng lưới khởi nghiệp.

Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp là loại hình trợ giúp doanh nghiệp quan trọng và hiệu quả, là “bệ phóng” để các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Tổ chức này có mục đích tạo một “lồng ấp”, môi trường “nuôi dưỡng” các doanh nghiệp khởi sự trong một thời gian nhất định, vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển như những doanh nghiệp độc lập. Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 50 cơ sở vườn ươm bao gồm cả khu vực tư nhân và vẫn chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn.

Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa có vườm ươm nào (kể cả công lập và tư nhân) do việc huy động nguồn tài trợ cho hình thành và hoạt động cho các vườn ươm còn nhiều khó khăn; nguồn tài trợ cho các vườn ươm còn hạn chế. Nguồn vốn tài trợ từ ngân sách nhà nước, địa phương cho thành lập và hoạt động của nhiều vườn ươm doanh nghiệp hoạt động không vì lợi nhuận còn ít, chủ yếu dành cho mặt bằng và cơ sở nhà xưởng. UBND tỉnh giao Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh chủ trì tổ chức các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trước mắt sắp xếp cho Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội một số phòng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Sở Thông tin và Truyền thông) để tổ chức thí điểm ươm tạo doanh nghiệp, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất về vườn ươm doanh nghiệp.

Gia Bảo
Top