Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 16/08/2017 - 08:19
36,1 tỷ đồng dành cho công tác khoa học công nghệ năm 2017
Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2017 là 36,1 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nguồn ngân sách này để thực hiện 25 đề tài, dự án (trong đó có 23 đề tài, dự án thực hiện mới; 2 dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025) và 29 nhiệm vụ KH&CN khác.

Mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh

 

Thời gian qua, sở KH&CN tiến hành tuyển chọn, thẩm định và ký hợp đồng triển khai thực hiện với các đơn vị, bảo đảm đúng tiến độ và nội dung đề ra. Một số đề tài đã triển khai và bước đầu cho kết quả như: mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh với quy mô 80 ha tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong và Gia Bình; mô hình sản xuất thử nghiệm giống cà chua đen chất lượng cao; nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc; ứng dụng công nghệ EBB cải tiến xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn cho khu vực đô thị hoặc tại xã xây dựng NTM với công suất từ 200 - 300m3/ngày đêm, góp phần xử lý nước thải sinh hoạt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường …

Huyền Thương
Top