Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 14/08/2017 - 09:11
Nhìn lại cuộc TĐT kinh tế năm 2017
Sau 5 tháng thực hiện tổng điều tra kinh tế (TĐTKT), đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc điều tra ghi phiếu cuộc TĐT bảo đảm đúng tiến độ với chất lượng thông tin cao.

Theo kế hoạch, cuộc TĐTKT năm 2017 được triển khai 2 đợt. Đợt 1 từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5-2017, nhiệm vụ chính thu thập thông tin về doanh nghiệp (DN) và đơn vị hành chính sự nghiệp. Đợt 2, thu thập thông tin về cơ sở kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Là tỉnh có số lượng đối tượng điều tra nhiều, ước tính khoảng 6.500 DN, 101.000 cơ sở kinh doanh cá thể và 1.900 cơ quan, hành chính sự nghiệp…

Để cuộc TĐTKT năm 2017 tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, các cấp chính quyền từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện. BCĐ tỉnh yêu cầu đối với khối DN và khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin và tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày (từ ngày 15-3 đến 31-5); khối cá thể và các cơ sở tôn giáo chuẩn bị và tiến hành trong 40 ngày (từ ngày 20-6 đến 30-7). Đối tượng điều tra được phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo. Đội ngũ điều tra viên (ĐTV), tổ trưởng được tuyển chọn kỹ, đủ năng lực, trình độ, tập huấn cách phỏng vấn, ghi phiếu trước khi thu thập thông tin. Công tác phân phối tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm và tài liệu tuyên truyền như đĩa CD hỏi đáp, lô gô, khẩu hiệu phục vụ TĐT được BCĐ các cấp thực hiện theo đúng tiến độ… Đặc biệt, trong giai đoạn 2, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch của TĐT được chú trọng để mọi người dân đều hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, BCĐ các cấp đã tổ chức thực hiện tốt các bước và hoàn thành theo đúng kế hoạch. Theo Cục Thống kê tỉnh, đến ngày 31 - 5, các địa phương trong tỉnh hoàn thành kế hoạch điều tra ghi phiếu khối DN và khối hành chính sự nghiệp; Ngày 31-7, hoàn thành kế hoạch điều tra ghi phiếu cá thể và phiếu tôn giáo. Một số địa phương hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch là: Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du. Hiện nay, công tác nghiệm thu giai đoạn 1 đã hoàn tất với chất lượng bảo đảm. Riêng khối DN hoàn thành sớm, số phiếu thu được đạt 98% kế hoạch, là đợt điều tra có tỷ lệ phiếu thu được cao nhất từ trước tới nay với chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2 đang nghiệm thu, dự kiến ngày 6-9 hoàn thành. Kết quả cuộc TĐTKT năm 2017 sẽ công bố vào tháng 12-2017.  

 

 

Doanh nghiệp là đối tượng điều tra chính trong giai đoạn 1.Trong ảnh: Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Long Phương (TP Bắc Ninh).

 

Nhìn chung, quá trình điều tra diễn ra thuận lợi, trình độ của ĐTV và nhận thức của đa phần các DN cao nên việc thu thập thông tin nhanh, đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN, đơn vị nhỏ không phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo tài chính; chủ DN không có mặt trên địa bàn. DN không có trên địa bàn hoặc chuyển đi nơi khác mà không báo cáo với cơ quan chuyên môn gây khó khăn cho công tác điều tra. Đối với khối kinh doanh cá thể, số lượng hộ điều tra lớn, thời gian điều tra đúng thời điểm người dân đang tập trung làm vụ mùa. Ngoài ra, do thời gian cuộc TĐT kéo dài nên hoạt động của BCĐ tỉnh và một số địa phương có lúc chưa chặt chẽ và thường xuyên, nhất là khâu chỉ đạo kiểm tra ghi phiếu của các ĐTV trong những ngày đầu ra quân. Nhưng với những nỗ lực chung của các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, tiến độ TĐTKT của tỉnh đã đạt được yêu cầu đề ra. Hết tháng 7, công tác điều tra ghi phiếu và nghiệm thu phiếu điều tra giai đoạn 1 đã hoàn thành. Hiện, BCĐ đang nghiệm thu phiếu điều tra giai đoạn 2, hoàn thiện phiếu, tổng hợp, phân tích theo ngành nghề để có “bức tranh” tổng thể nhất về kinh tế của tỉnh.

Ông Nghiêm Đình Thuận, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng BCĐ TĐTKT tỉnh  cho biết: “Cuộc TĐTKT năm 2017 có quy mô lớn, nội dung phức tạp phải sử dụng tới 41 loại phiếu điều tra khác nhau, thời gian kéo dài. Đặc biệt, nhiều đối tượng điều tra thuộc thành phần nhạy cảm, khó tiếp cận, khó thu thập được thông tin đúng. Từ kinh nghiệm những lần điều tra trước, cùng sự vào cuộc tích cực của BCĐ tỉnh, Cục Thống kê (Cơ quan Thường trực) và sự nỗ lực phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan nên cuộc TĐTKT năm 2017 bảo đảm tiến độ và các yêu cầu đặt ra theo kế hoạch BCĐ tỉnh. Chất lượng dự kiến có nhiều chuyển biến hơn so với những đợt TĐT trước”.

Thanh Ngân
Top