Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 11/08/2017 - 16:09
Hội thảo “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình truyền hình Bắc Ninh”
Ngày 11- 8, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tổ chức Hội thảo “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình truyền hình Bắc Ninh”.

Nhiều ý kiến của các nhà báo, đại biểu tới từ các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương, các cơ quan định hướng tuyên truyền, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh chỉ rõ hiện trạng truyền hình và xu hướng phát triển tất yếu  của truyền hình trong kỷ nguyên số hóa, đồng thời nêu lên sự kỳ vọng và đòi hỏi của công chúng đối với truyền hình Bắc Ninh. Bên cạnh đó là một số gợi mở nhằm tìm giải pháp đổi mới ở từng mảng nội dung cụ thể như: Thời sự, chuyên đề, văn nghệ, thể thao, giải trí, quảng cáo và dịch vụ truyền hình…Những vấn đề tác động trực tiếp đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình, như: Đổi mới về công tác tuyển dụng, đào tạo- bồi dưỡng và đánh giá cán bộ; Đổi mới về cơ chế - chính sách, hoàn thiện quy chế và quy trình sản xuất- kiểm soát chương trình; đổi mới hệ thống trang thiết bị, công nghệ sản xuất, truyền dẫn và phát sóng…

Các giải pháp được đề xuất tại hội thảo là cơ sở để Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tổng hợp, nghiên cứu sớm đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình truyền hình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và đòi hỏi ngày càng cao của công chúng.

Đức Quý
Top