Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 11/08/2017 - 15:47
Tích cực hoàn thiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”
Ngày 11-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về ATTP tỉnh, BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh bàn công tác xây dựng Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh là Phó Trưởng BCĐ: Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ, các huyện, thị xã, thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ liên ngành ATTP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Dự thảo Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” nêu mục tiêu chung nhằm tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương về ATTP; tăng cường kiểm soát chất lượng ATTP; xây dựng chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng trong bảo đảm ATTP; phấn đấu không còn tình trạng thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Đề án cũng đề ra những mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Lãnh đạo Sở Y tế xin ý kiến về việc thành lập cơ quan quản lý ATTP trực thuộc UBND tỉnh theo hướng sáp nhập các đơn vị có chức năng quản lý ATTP nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Một số ý kiến của đại biểu làm rõ hơn những khó khăn, thách thức, vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm ATTP.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhấn mạnh: ATTP liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, do vậy phải coi đây là vấn đề trọng tâm, trọng điểm và cần có giải pháp toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt. Các đơn vị soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Đề án; thành lập đoàn công tác cho một số sở, ngành liên quan đi học hỏi kinh nghiệm tại những địa phương đã thực hiện thành công, hiệu quả việc thành lập cơ quan quản lý ATTP trực thuộc UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng tại Bắc Ninh. Các đơn vị quản lý cần kiểm soát tốt thực phẩm từ nguồn sản xuất, chăn nuôi, công tác lưu thông, phân phối và khâu chế biến. Các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên thực hành sản xuất, chăn nuôi an toàn đồng thời trở thành người tiêu dùng thông thái; nghiên cứu cách thức công khai thông tin về những cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm mất an toàn để người dân kiên quyết tẩy chay…

Tin, ảnh: Việt Hoa
Top