Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 10/08/2017 - 08:34
Lịch sử Báo Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)

Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của TƯ và của tỉnh đi vào cuộc sống đã kích thích, tạo đà cho nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp, xây dựng các hạ tầng nông thôn. Từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống nông dân, cải thiện bộ mặt nông thôn. Sản xuất từng bước chuyên canh theo hướng đầu tư vào cây, con hàng hóa có giá trị cao, năng suất cây trồng, vật nuôi ngày một tăng. Dồn điền đổi thửa, canh tác trên cánh đồng mẫu lớn, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, bước đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đã hình thành các vùng chuyên canh lúa hàng hóa, chuyên canh rau màu, hoa, cây cảnh, nhiều mô hình trang trại quy mô, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, thông qua phản ánh, tuyên truyền của báo chí, Tỉnh ủy, HĐND, UBND luôn quan tâm chỉ đạo các ngành liên tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân để ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của nông thôn được cải thiện.

   * Hoạt động Tòa soạn - Bạn đọc

Ngay từ đầu năm 2006, phòng Thư ký - Tòa soạn duy trì thực hiện quy trình báo 4 kỳ, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch lịch báo kỳ, báo tháng. Duy trì thường xuyên 10 chuyên trang, 15 chuyên mục/tháng. Kịp thời biên tập tin bài theo chủ đề tuyên truyền, chủ động đáp ứng nội dung các số báo, thực hiện chuyên mục “Điểm Báo Bắc Ninh” trên truyền hình; bảo đảm đúng quy trình và thời gian ra báo. Từng bước rút kinh nghiệm đổi mới khâu trình bày, nâng cao chất lượng tờ báo.

   Năm 2007 tham mưu Ban biên tập kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về Xây dựng Đảng trên Báo Bắc Ninh. Duy trì tốt quy trình báo 4 kỳ, chất lượng biên tập có tiến bộ rõ rệt, hạn chế thấp nhất sai sót, bảo đảm thời gian ra báo.

   Năm 2008, hoạt động Thư ký - Tòa soạn đã có nhiều đổi mới, tích cực tham mưu cho Ban biên tập xây dựng quy trình xuất bản báo 5 kỳ/tuần thực hiện từ tháng 4/2008. Chủ động đề xuất xây dựng nội dung tyên truyền kế hoạch lịch báo. Duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời biên tập tin bài theo chủ đề, đáp ứng nội dung các số báo. Từng bước rút kinh nghiệm thực hiện quy trình báo 5 kỳ/ tuần, nâng cao chất lượng tờ báo.

   Năm 2009: Hoạt động Thư ký - Tòa soạn đã thực hiện nghiêm túc quy trình xuất bản báo 5 kỳ, xây dựng sớm kế hoạch báo tết, báo xuân chủ động tin bài đáp ứng nội dung các số báo. Chất lượng biên tập có tiến bộ rõ rệt, hạn chế thấp nhất sai sót, bảo đảm thời gian ra báo.  

  Năm 2010 mặc dù thiếu họa sỹ trình bày báo, nhưng hoạt động thư ký biên tập vẫn tổ chức phân công lực lượng hợp lý, đoàn kết thực hiện nghiêm túc quy trình xuất bản báo 5 kỳ; bám sát sự kiện chính trị trong nước, địa phương xây dựng lịch báo đúng với yêu cầu thực tiễn. Nội dung và hình thức tờ báo có tiến bộ rõ nét, nhiều số báo được bạn đọc đánh giá cao

   Bạn đọc - Tư liệu

   Trong điều kiện mới bổ sung lãnh đạo phòng từ tháng 8-2006, phòng Bạn đọc - Tư liệu chủ động phối hợp với các phòng cử phóng viên đi điều tra theo đơn thư bạn đọc, tìm giải pháp phát triển đội ngũ cộng tác viên có năng lực, triển vọng.

    Tiếp nhận và xử lý các tin, bài bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu về chủ đề của từng kỳ báo. Duy trì thường xuyên hộp thư CTV, chuyên mục “Pháp luật với đời sống”, “Bạn đọc với Báo, Báo với bạn đọc”. Phối hợp với phòng Trị sự - Hành chính gửi báo biếu, chi trả nhuận bút cho cộng tác viên đúng quy định.

    Tiến hành xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, hỏi đáp đúng nguyên tắc, luật định. Trong năm 2006 cơ quan nhận được 7 công văn hồi âm. Tỷ lệ hồi âm của cơ quan chức năng tăng so với năm trước.

   Từ tháng 9/2007 được bổ sung 3 phóng viên, Phòng đã chủ động kế hoạch xây dựng chuyên mục, cử phóng viên đi điều tra theo đơn thư bạn đọc, tìm giải pháp phát triển đội ngũ cộng tác viên đặc biệt là cộng tác viên có năng lực, triển vọng.

   Tiếp nhận và xử lý các tin, bài bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu về chủ đề của từng kỳ báo. Duy trì thường xuyên hộp thư CTV, chuyên mục “Pháp luật với đời sống”, “Bạn đọc với Báo, Báo với bạn đọc” trên 2 số báo thường kỳ hàng tuần.

    Năm 2007 số đơn tố cáo và đơn có nội dung yêu cầu thực hiện chính sách, chế độ giảm đi. Tỷ lệ hồi âm của cơ quan chức năng tiếp tục tăng so với năm trước.

    Bước vào năm 2008, công tác bạn đọc đã chủ động xây dựng chuyên mục: “Báo với bạn đọc, bạn đọc với Báo”, tìm giải pháp phát triển đội ngũ cộng tác viên đặc biệt là cộng tác viên có năng lực, triển vọng. Phối hợp với phòng Trị sự - Hành chính gửi báo biếu, chi trả nhuận bút cho cộng tác viên đúng qui định. Có cố gắng làm tham mưu cho Ban biên tập tổ chức 2 hội nghị CTV trong tỉnh và Hà Nội, tập huấn nghiệp vụ, phục vụ cho xuất bản 2 số báo Tết, báo Xuân Kỷ Sửu.

   Công tác bạn đọc đã đi vào nền nếp, chất lượng, năm 2009 đến 2010 tiếp tục phát triển đội ngũ CTV đặc biệt là CTV có năng lực, triển vọng. Duy trì thường xuyên hộp thư CTV, chuyên mục “Pháp luật với đời sống”, xây dựng chuyên mục “Bạn đọc với Báo, Báo với bạn đọc” trên 3 số báo thường kỳ trong tuần. So với những năm trước số đơn thư  nhận được giảm 25 %; số đơn tố cáo và đơn có nội dung yêu cầu thực hiện chính sách, chế độ… ngày càng giảm đi. Đã tiến hành xử lý đúng nguyên tắc, luật định, giữ lại đơn thư không hợp pháp, đơn nặc danh hoặc là những đơn gửi nhiều lần về cùng một vấn đề, vụ việc đã được  thụ lý.

   * Báo Bắc Ninh hằng tháng

  Qua hoạt động thực tiễn hàng năm, Báo Bắc Ninh hằng tháng ngày càng nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức tờ báo. Bám sát nhiệm vụ và sự kiện chính trị của đất nước, địa phương Báo Bắc Ninh hằng tháng đã có nhiều đổi mới, xây dựng thêm nhiều chuyên mục mới hấp dẫn đáp ứng yêu cầu bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Thường xuyên xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên lâu năm, có kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: Đỗ Chu, Nguyễn Phan Hách, Vũ Huyến, Thúy Toàn, Chử Văn Long v.v… ở Hà Nội rất tích cực cộng tác với Báo Bắc Ninh hằng tháng. Vì vậy vị thế và uy tín của tờ báo hằng tháng ngày càng nâng lên, số lượng phát hành tăng lên so với thời kỳ 2001 - 2005.

* Hoạt động của Báo Bắc Ninh điện tử

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban biên tập, Báo Bắc Ninh điện tử thay tên miền mới từ tháng 6/2006, lượng tin bài cập nhận khá kịp thời, sát thực với tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Bình quân mỗi ngày có từ 6-7 tin, bài mới do phóng viên và cộng tác viên thực hiện. Báo Bắc Ninh điện tử duy trì và xây dựng thêm một số chuyên mục mới như: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Pháp luật; An ninh - Quốc phòng; Chuyện làng - Chuyện phố; Bạn đọc viết...  Bình quân một ngày có hơn 300 lượt độc giả vào trang Web của Báo Bắc Ninh điện tử.

Năm 2008 mặc dù có sự thay đổi về nhân sự nhưng Báo Bắc Ninh điện tử đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Năm 2008, Báo Bắc Ninh điện tử đăng tải gần 4.000 tin, bài và hơn 3.500 ảnh. Hầu hết tin bài bảo đảm chất lượng chuyên môn, không có lỗi sót về chính trị. 

Năm 2009, Báo Bắc Ninh điện tử đã đăng tải gần 6.000 tin, bài và hơn 5000 ảnh. Hầu hết tin bài bảo đảm chất lượng chuyên môn, không có lỗi sót về chính trị. Bình quân một ngày có gần 900 lượt độc giả vào trang Web của Báo Bắc Ninh điện tử. 

Năm 2010 Báo Bắc Ninh điện tử chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng trong Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đăng tải 6000 tin bài, hơn 5000 ảnh chất lượng không có lỗi sót về chính trị. Bình quân một ngày có gần 1300 lượt độc giả truy cập Báo Bắc Ninh điện tử.

* Hoạt động của Xưởng in báo

Năm 2006, cán bộ và công nhân viên Xưởng in đã có nhiều cố gắng nỗ lực, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ in báo và các ấn phẩm khác theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là các ấn phẩm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Các ấn phẩm in ngày càng đẹp, chất lượng cao hơn so với năm 2005.

Năm 2006 in 209 số báo thường kỳ, trong đó có gần 20 số in 4 màu, 3 số có phụ trương và 12 kỳ báo tháng, in các tài liệu và ấn phẩm khác cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tổng số trang in quy chuẩn đạt trên 80 triệu trang. Các số báo, các ấn phẩm đều đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng không vi phạm luật xuất bản, bước đầu đã tạo được uy tín với các đơn vị.

Năm 2007, cán bộ và công nhân viên Xưởng in đã có nhiều cố gắng nỗ lực, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị hoàn thành nhiệm vụ in báo và các ấn phẩm khác theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành in báo thường kỳ 209 số, trong đó có gần 30 số in 4 màu, 4 số có phụ trương và báo tháng 12 kỳ, in các tài liệu và ấn phẩm khác cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tổng số trang in quy chuẩn đạt gần 100 triệu trang.

Năm 2008, cán bộ và công nhân viên Xưởng in đã có nhiều cố gắng  củng cố, bố trí nhân sự các tổ hợp lý theo năng lực của từng người, vừa làm vừa học tập, rút kinh nghiệm để khắc phục mọi khó khăn  hoàn thành nhiệm vụ in báo và các ấn phẩm khác .

Các số báo,  ấn phẩm đều đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng không vi phạm luật xuất bản, bước đầu đã tạo được uy tín với các đơn vị.

Năm 2009 đã có nhiều cố gắng nỗ lực, khắc phục kịp thời sự cố máy móc, thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ in báo và các ấn phẩm khác theo kế hoạch đề ra. Các ấn phẩm in ngày càng đẹp, chất lượng cao hơn so với năm 2008.  Tổng số trang in quy chuẩn đạt gần 120 triệu trang.

Năm 2010 tiếp tục củng cố, bố trí lực lượng sản xuất ở các tổ theo năng lực chuyên môn, từng thành viên trong Xưởng đã phát huy được năng lực của mình, nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt kế hoạch năm, các ấn phẩm năm sau đẹp hơn năm trước, đặc biệt là số báo và các ấn phẩm xuân. Tổng số trang in quy chuẩn đạt trên 100 triệu trang in, bước đầu tạo uy tín với khách hàng.

* Công tác phát hành báo

Quán triệt Chỉ thị năm 1997 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc mua, đọc làm theo báo Đảng. Hàng năm Báo Bắc Ninh chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bưu điện tỉnh tổ chức theo dõi, kiểm tra ở các huyện, thành ủy về việc thực hiện phát hành báo đến các đối tượng 50 tuổi đảng, trưởng thôn không là Bí thư chi bộ, các đoàn thể xã, phường, thị trấn.  Lấy ý kiến góp ý của bạn đọc thông qua hệ thống các phòng đọc, thư trao đổi để tiếp thu ý kiến nâng cao chất lượng của tờ báo.

Số lượng phát hành bình quân hàng năm:

- Báo Bắc Ninh thường kỳ: Tổng số phát hành: 6.570 tờ/kỳ (so với năm 2005 tăng 106 tờ/kỳ).

- Báo Bắc Ninh hằng tháng: Tổng số phát hành: 6300 tờ/kỳ (so với năm 2005 tăng 490 tờ/kỳ).

Tóm lại, Từ năm 2006 đến tháng 4 năm 2010  Báo Bắc Ninh đã 2 lần tăng kỳ báo từ 3 lên 4 kỳ rồi lên 5 kỳ/tuần. Tuy khối lượng, cường độ công việc tăng hơn 30 % mỗi năm nhưng cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tờ báo có nhiều đổi mới từ nội dung đến phương pháp trình bày báo, đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương.Tập trung cao độ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các kỳ họp Quốc hội khóa XI, XII, các cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các địa phương. Bước đầu xây dựng Đề án đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng Báo Điện tử.

Phản ánh kịp thời các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, truyền thống hàng năm như ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày truyền thống của các ngành, các địa phương trong tỉnh.... Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng và cả năm, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực sản xuất của các ngành, các cấp, các địa phương, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu.

Thường xuyên tuyên truyền kết quả phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, cụm dân cư... Kết quả thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, tang, lễ hội, tân gia. Khai thác tiềm năng văn hóa truyền thống của quê hương góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Xây dựng 3 đề án: “Tăng lượng phát hành báo”, “Tăng kỳ báo tuần từ 3 kỳ/tuần lên 4 kỳ/ tuần”,  và “Tăng kỳ báo tuần từ 4 lên 5 kỳ”.

Tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc thi, giải báo chí Ngô Gia Tự; tổ chức 4 cuộc thi báo chí chủ đề “Gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến”, chủ đề “Quê hương trên đường đổi mới”, cuộc thi viết về “Chủ đề xây dựng Đảng” cuộc thi viết phóng sự, gương người tốt, việc tốt trên báo. Đã có hàng nghìn bài viết dự thi gần 400 lượt cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tham gia đạt giải. Chỉ đạo chặt chẽ việc nhận, giải quyết đơn thư của bạn đọc, cộng tác viên, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đúng luật định. 

Chỉ đạo tốt hoạt động của Xưởng in, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp với khả năng, trình độ nghiệp vụ của công nhân in. Bình quân hàng năm hoàn thành trên 90 triệu trang in quy chuẩn (in báo và các ấn phẩm khác). Thường xuyên quan tâm tới việc tổ chức các hình thức đọc và sử dụng báo, lấy ý kiến góp ý của bạn đọc thông qua hệ thống các phòng đọc, thư trao đổi để tiếp thu ý kiến nâng cao nội dung, hình thức của tờ báo.

Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ, phóng viên, công nhân viên trong cơ quan. Đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc tài chính trong chi tiêu, đáp ứng tốt mọi hoạt động của cơ quan.

Trong 5 năm, Báo Bắc Ninh điện tử đã có nhiều đổi mới, từng bước khẳng định uy tín của tờ báo và thu hút ngày càng nhiều độc giả truy cập. Từ tháng 6/2006 Báo Bắc Ninh điện tử thay tên miền mới, lượng tin bài cập nhận kịp thời, sát thực với tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế.  Báo Bắc Ninh điện tử duy trì và xây dựng thêm một số chuyên mục mới như: Chào mừng  Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Festival Bắc Ninh 2010, Pháp luật; An ninh - Quốc phòng; Chuyện làng - chuyện phố; Bạn đọc viết… Từng bước khẳng định uy tín của tờ báo điện tử và thu hút nhiều độc giả truy cập.   

(Còn nữa)
Top