Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 10/08/2017 - 08:23
Bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng
Đáp ứng mục tiêu Quế Võ trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2018, các địa phương trong toàn huyện đang tích cực huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là chất lượng công trình xây dựng được các ngành chức năng huyện Quế Võ luôn quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Theo thống kê, cuối năm 2016 toàn huyện Quế Võ triển khai 144 công trình, hạng mục công trình. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhất là chất lượng công trình được thực hiện đúng luật định. Các đơn vị chức năng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 89 công trình với tổng giá trị 288 tỷ đồng, giảm trừ theo dự toán chủ đầu tư trình là 9,7 tỷ đồng đồng, bằng 3,37%. Thông qua hoạt động trên, đơn vị chuyên môn của huyện đánh giá chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình triển khai, chất lượng thi công xây dựng cũng được giám sát chặt chẽ  qua công tác kiểm tra và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra một số công trình, hạng mục công trình: Đường GTNT thôn Hữu Bằng, Long Khê, Cựu Tự (xã Ngọc Xá); trường tiểu học xã Bồng Lai; hạng mục nhà lớp học 6 phòng học, trường tiểu học xã Phương Liễu…; tổ chức kiểm tra đưa 25 công trình vào sử dụng: Trường mầm non xã Phương Liễu; Trạm Y tế xã Bằng An, Đường GTNT thôn Đoàn Kết xã Phù Lãng (GĐ3), Đường GTNT thôn An Đặng và các công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn An Đặng (xã Cách Bi)… Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu, theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, các công trình đều bảo đảm chất lượng theo quy định. Chất lượng vật liệu đầu vào theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong quá trình thi công xây dựng, chất lượng các kết cấu công trình (các chỉ tiêu kỹ thuật, vị trí, cao độ, kích thước hình học...) bảo đảm so với yêu cầu thiết kế. Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc.

 

 

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo nên diện mạo mới về hệ thống giao thông xã Phượng Mao.

 

Năm 2017, huyện Quế Võ đặt mục tiêu có 6 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Ngoài 6 xã theo lộ trình, đây cũng là thời điểm quan trọng để các địa phương còn lại phấn đấu từng bước hoàn thiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới cho mục tiêu năm 2018 Quế Võ đạt danh hiệu huyện Nông thôn mới. Do vậy, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng công trình cũng phải được tăng cường, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn ngân sách. Từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 31 công trình với tổng giá trị 110,918 tỷ đồng, giảm trừ theo dự toán chủ đầu tư trình  3,340 tỷ đồng, bằng 3,01%. Qua thẩm định thiết kế, dự toán công trình, ngành chức năng đã kịp thời điều chỉnh nhưng sai sót nhỏ, tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư. Cũng thời điểm này, đơn vị còn tham mưu UBND huyện ra thông báo và tiến hành kiểm tra hoạt động xây dựng 2 công trình: đường GTNT thôn Hiền Lương (xã Phù Lương, giai đoạn 2); trường THCS xã Ngọc Xá, hạng mục nhà lớp học 3 tầng 12 phòng. Tổ chức kiểm tra đưa 11 công trình vào sử dụng: Đường GTNT thôn Phong Cốc (xã Đức Long, giai đoạn 2); đường GTNT thôn Mộ Đạo (xã Mộ Đạo); Trường mầm non xã Đào Viên…

Do làm tốt công tác quản lý từ khâu thẩm định dự án đến nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng nên trong những năm gần đây toàn huyện Quế Võ không xảy ra trường hợp nào vi phạm về chất lượng công trình xây dựng. Nguồn vốn đầu tư hiệu quả, công trình bảo đảm chất lượng góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo nên diện mạo mới cho các dân cư và từng bước hoàn thiện tiêu chí về Nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hoàng An
Top