Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 10/08/2017 - 08:20
Bắc Ninh-Điểm sáng xây dựng Nông thôn mới
Sau gần 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay Bắc Ninh đã có 58/97 xã và 2 đơn vị cấp huyện là: huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, cảnh quan môi trường thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả nước với số tiêu chí trung bình đạt 17,28 tiêu chí/xã. Đây là tiền đề, là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM nhằm đạt được những kết quả cao hơn trong giai đoạn tới.

Theo ông Nguyễn Hữu Trượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, điểm nổi bật trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh là công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng chú trọng đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng NTM. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị nêu cao trách nhiệm trong việc xây dựng NTM và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Hầu hết các sở, ngành, các xã và nhân dân các địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện các chương trình, dự án xây dựng NTM. Đặc biệt, truyền thống tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy. Nhờ vậy, đến nay các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tự nguyện đóng góp 631 tỷ đồng, 13.175 ngày công và hơn hơn 150 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình công cộng tại các địa phương nhằm góp phần đạt các tiêu chí NTM.

Để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dựng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Trong điều kiện công nghiệp, đô thị phát triển mạnh, diện tích đất nông nghiệp giảm nhanh nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển khá, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản. 

 

 

Làng quê Bình Định (Lương Tài) thay da đổi thịt từng ngày.

 

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án theo đúng kế hoạch, lộ trình chương trình xây dựng NTM. Đến nay, 100% số xã hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể (không gian) xã và quy hoạch sử dụng đất; 89/97 xã lập quy hoạch khu trung tâm xã, quy hoạch sản xuất nông nghiệp và đề án xây dựng NTM (còn 5 xã của thị xã Từ Sơn và 3 xã của thành phố Bắc Ninh thực hiện quy hoạch đô thị nên không lập quy hoạch khu trung tâm xã, quy hoạch sản xuất nông nghiệp).

Ngay sau khi các xã hoàn thành việc lập quy hoạch NTM, các địa phương tổ chức công bố quy hoạch rộng rãi đến người dân bằng cách treo bản đồ quy hoạch tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn. Nhiều xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương.

Bằng sự nỗ lực của tỉnh, kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án, sau gần 7 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đầu tư xây dựng hơn 1.000 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch, chợ nông thôn…) làm thay đổi cơ bản cảnh quan, môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Cụ thể, toàn tỉnh đầu tư xây dựng 430 km đường bê tông. Đến nay có 59/97 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 58 xã so với năm 2010. Xây mới 42 trạm, cải tạo nâng cấp 39 Trạm y tế xã, có 73 xã đạt tiêu chí y tế. Tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp đạt 98,2%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87,4% (cao nhất cả nước); 100% đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn (cao nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ); 100% xã đạt chuẩn y tế giai đoạn I, 83/97 xã đạt chuẩn y tế giai đoạn II; trụ sở các xã được xây dựng kiên cố, được trang bị máy tính và kết nối internet; 59/97 xã đạt tiêu chí trường học, tăng 30 xã so với năm 2010; 100% số xã có nhà văn hóa xã, trong đó có 75 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 475/583 thôn, làng xây dựng nhà văn hóa. 100% số xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, 85% chiều dài đường giao thông liên thôn, đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống lưới điện nông thôn được đầu tư nâng cấp, bảo đảm 100% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh với chất lượng ổn định.

 

 

Mô hình sản xuất lá tía tô xuất khẩu của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm tại xã Lâm Thao (Lương Tài) giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho 200 lao động nông thôn.

 

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công tác quy hoạch và  vùng sản xuất hàng hóa được quan tâm chỉ đạo như: Khoai tây (Quế Võ) cho thu nhập từ 70-90 triệu đồng/ha/vụ; vùng cà rốt sông Thái Bình (Lương Tài) cho thu nhập 120 triệu đồng/ha/vụ; vùng cà chua 180 triệu đồng/ha/vụ tại Trung Nghĩa (Yên Phong)… Đến nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai ở 55 xã, phường, thị trấn. Trong đó, các huyện có số xã ứng dụng công nghệ cao nhiều trong sản xuất nông nghiệp là: Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa cộng đồng được chú trọng, chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được nâng lên, đời sống tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa luôn được duy trì ở mức cao (đạt 89%); tỷ lệ làng đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 87,4% tăng 25,6% so với năm 2011.

Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, mức đạt các tiêu chí NTM tăng lên rõ rệt, từ bình quân 8,84 tiêu chí/xã năm 2010 đến nay đạt 17,28 tiêu chí/xã. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn, sử dụng giống mới, công nghệ sinh học và nhiều khâu sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ cơ giới hoá cao, tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Điều kiện sống, cả vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Quan hệ sản xuất nông thôn bước đầu được đổi mới; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Đây chính là những nguồn lực thúc đẩy công cuộc CNH, HĐH, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của cả nước.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top