Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 09/08/2017 - 16:17
Đại hội Công đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày 8-8, Công đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội hiện có 7 tổ chức công đoàn cơ sở thành viên với tổng số 504 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội duy trì hoạt động nền nếp, xây dựng tổ chức vững mạnh, đạt nhiều kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức thức chính trị cho đoàn viên; thực hiện các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh... Trong nhiệm kỳ, 96% đoàn viên đạt danh hiện lao động tiên tiến trở lên; Công đoàn Sở và 7/7 Công đoàn cơ sở thành viên được công nhận Công đoàn vững mạnh hàng năm.

Đặc biệt, Công đoàn Sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền trong việc thực hiện các Nghị Quyết của Đảng, đoàn kết trong đấu tranh chống tham nhũng, duy trì quy chế dân chủ, cải cách hành chính, thực hiện tốt Đề án một cửa không gây phiền hà cho đối tượng hưởng chế độ ưu đãi, giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại của công dân... Định kỳ 6 tháng, 1 năm có sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương người tốt việc tốt, từ đó tạo động lực để đoàn viên công đoàn tích cực phấn đấu trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  phấn đấu xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử khi thực thi nhiệm vụ... Đại hội cũng thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản hàng năm và trong nhiệm kỳ mới: 100% Công đoàn cơ sở thành viên đạt công đoàn vững mạnh, 90-96% đoàn viên đạt lao động tiên tiến; 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; 98% gia đình công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 15 ủy viên và 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Hoài Phương
Top