Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 08/08/2017 - 08:46
Tích cực xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy
Nhận thức rõ vai trò vô cùng to lớn của nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh luôn xác định nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sẽ quyết định sự thành công trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về PCCC, từ khi thành lập ngày 3-12-2015 đến nay, Cảnh sát PC và CC tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/3/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/4/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 và nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo công tác PCCC và CNCH. Đồng thời quán triệt triển khai tới các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về PCCC và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia PCCC phát triển cả về chất và lượng.

Đến nay, Cảnh sát PC và CC tỉnh tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó tổ chức ký quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PC và CC với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Quân đội đóng trên địa bàn về công tác đảm bảo an toàn và tuyên truyền PCCC.

Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC được triển khai tích cực và đồng bộ. Trong năm 2016, Cảnh sát PC và CC tỉnh chủ động phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương xây dựng, đăng tải, phát sóng được 406 tin, bài, ảnh, 31 phóng sự, 28 chuyên mục, chuyên trang về PCCC và CNCH. Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về PCCC; khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; hướng dẫn kỹ năng xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; phản ánh hoạt động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, các cơ sở và toàn dân trong PCCC; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời công khai phê phán những vi phạm an toàn PCCC. Bên cạnh đó, Cảnh sát PC và CC tỉnh phát hành 4 mẫu tờ rơi, với 15.000 tờ, xây dựng 12 bảng ảnh tuyên truyền về an toàn PCCC ở các nơi công cộng, địa bàn dân cư.

Toàn tỉnh đã thành lập được 727 Đội PCCC dân phòng với 4.691 đội viên, củng cố, duy trì, xây dựng mới 1.773 Đội PCCC cơ sở với 15.837 đội viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC ở khu dân cư và các đơn vị, cơ sở. Lực lượng này kịp thời phát hiện và dập tắt tại chỗ nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

 

 

Phòng Cảnh sát PC và CC số 3 tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC và trao bình chữa cháy xách tay cho các hộ có nhà kết hợp ở với kinh doanh trên địa bàn xã Yên Trung (Yên Phong). Ảnh: Bảo Anh

 

Trong xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC, nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả. Tiêu biểu có 8 mô hình ‘‘Nhà trọ an toàn PCCC’’, 29 mô hình ‘‘Khu dân cư an toàn PCCC’’ và 1 Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ an toàn PCCC và CNCH, thuộc các xã Song Hồ (Thuận Thành), Long Châu (Yên Phong), Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn)… Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân tham gia PCCC được các cấp khen thưởng, biểu dương.

Đặc biệt, với đặc thù là tỉnh công nghiệp, Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh ban hành Kế hoạch số 679 ngày 9/6/2017 về “Triển khai xây dựng mô hình KCN điển hình tiên tiến đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và Quyết định số 790 về ban hành “Tiêu chí điển hình tiên tiến đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc”. Trong năm 2017 sẽ triển khai xây dựng thí điểm tại VSIP Bắc Ninh.

Với việc đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC đã phát huy hiệu quả “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và sức mạnh của hệ thống chính trị cùng đông đảo nhân  dân tham gia PCCC, góp phần tích cực cho việc đảm bảo an toàn PCCC, tạo môi trường phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh công nghiệp. Một số người đứng đầu các đơn vị, cơ sở, chính quyền địa phương chưa nhận thức hết trách nhiệm trong công tác PCCC. Ý thức, kiến thức PCCC của một số bộ phận, công nhân viên, người lao động và người dân chưa cao, còn chủ quan, bất cẩn trong công tác PCCC nên khi có sự cố cháy, nổ xảy ra lúng túng trong thoát nạn, chữa cháy và báo tin cháy. Hoạt động của Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC dân phòng tại một số cơ quan, doanh nghiệp và nhiều xã, phường, thị trấn còn mang tính hình thức. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến PCCC còn chậm, hình thức, hiệu quả chưa thực sự cao. Đặc biệt, việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại cơ sở, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC tại chỗ.

Trong thời gian tiếp theo, việc xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC hướng tới mục tiêu: Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, kiềm chế các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đó cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời làm tốt công tác tham mưu để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Lực lượng Cảnh sát PC và CC tỉnh chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu, rộng pháp luật và kiến thức về PCCC; chú trọng xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở làm nòng cốt cho phong trào; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao hiệu  quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCCC theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an toàn PCCC từ cơ sở… Từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Thiếu tá Trần Trung Kiên (Cảnh sát PC và CC tỉnh)
Top