Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/08/2017 - 08:28
Lịch sử Báo Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)
2- giai đoạn 2006 - 2010

Giai đoạn 2006 - 2010 có ý nghĩa quan trọng, là thời kỳ Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều kiện nền kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển, kết cấu hạ tầng có sự cải thiện, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân nâng lên, bộ mặt địa phương có sự khởi sắc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá và ghi nhận bước trưởng thành của báo chí trong tỉnh nói chung và Báo Bắc Ninh nói riêng trong công tác tuyên truyền. Báo Bắc Ninh đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn đó, cấp ủy, Ban biên tập đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn này là:  “Xây dựng Báo Bắc Ninh đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ bùng nổ thông tin với công nghệ tin học hiện đại, bảo đảm khai thác và phát huy truyền thống văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa Kinh Bắc”.

Cấp ủy, Ban Biên tập Báo Bắc Ninh tập trung lãnh đạo nâng kỳ phát hành Báo Bắc Ninh từ 3 kỳ lên 4 kỳ/tuần và từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần, phấn đấu ra báo ngày. Tự chủ một phần về kinh phí, giảm chi ngân sách cho làm báo. Tiếp tục mở rộng đối tượng đọc báo, tăng lượng phát hành phấn đấu gần 10 nghìn tờ/kỳ.  Hoàn thiện Báo Bắc Ninh điện tử bảo đảm thông tin cập nhật hàng ngày, nội dung phong phú chất lượng.

Mở rộng hoạt động Xưởng in báo, bổ sung thiết bị cho Xưởng in bằng kinh phí in thêm, mở rộng dịch vụ, khai thác có hiệu quả Xưởng in. Hàng năm tiếp tục tổ chức các cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt, phóng sự trên các lĩnh vực đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục chăm lo xây dựng hệ thống chính trị của cơ quan Báo Bắc Ninh, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh “công sở văn hóa”, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Tăng cường cử cán bộ, phóng viên đi đào tạo kết hợp bồi dưỡng, rút kinh nghiệm tại chỗ từng kỳ báo, tuần và tháng xuất bản.

Đổi mới, cải tiến cơ chế quản lý in ấn, nâng cao tay nghề công nhân. Phối hợp giữa Công đoàn - Đoàn Thanh niên và Xưởng in thường xuyên duy trì phong trào thi đua sản xuất chất lượng hiệu quả. Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh.

 Đề cao vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của đội ngũ cán bộ từ Ban biên tập đến phòng, tổ chuyên môn. Kết hợp các đoàn thể trong cơ quan cùng lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thi đua phấn đấu.

* Tuyên truyền trên lĩnh vực chính trị, văn hóa - xã hội

Bám sát thực tiễn, bước vào năm 2006, Báo Bắc Ninh tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại hội Chi bộ Báo Bắc Ninh lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã thông qua các chỉ tiêu cụ thể:  Tăng từ 4 kỳ báo/tuần lên 5 kỳ báo/tuần; đảm bảo hai tờ báo in và báo điện tử không sai sót về chính trị; Nâng cao chất lượng tuyên truyền  đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và UBND các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính sâu rộng và đồng bộ trên 4 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tài chính công.  Báo đã đăng tải chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” và hàng loạt bài cụ thể hóa nghị quyết về các vấn đề: Phát triển Đảng ở chi bộ nông thôn; đảng bộ lãnh đạo phòng chống tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng công tác Đảng trong lực lượng vũ trang; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở; đảng viên gương mẫu làm giàu trên quê hương. Tiêu biểu là bài viết “Củng cố tổ chức cơ sở Đảng - Kinh nghiệm từ Đông Cứu” của Ngô Phú và Lê Đại đã tìm ra nguyên nhân và giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên đạt loại khá đã vươn lên trong sạch vững mạnh đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển toàn diện.  Ngoài ra, còn có các bài về cải cách hành chính công, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, giản tiện thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư.

Một trong những nhiệm vụ nổi bật của báo chí giai đoạn này là tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ vào hướng dẫn của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, Báo Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, phóng viên, CNV tham gia học tập và viết thu hoạch. Cấp ủy, Ban biên tập yêu cầu học tập và làm theo bằng việc làm và mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tính hấp dẫn, tính chính trị, tính văn hóa của tờ báo in, cập nhật nhanh thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế trên Báo Điện tử tăng truy cập của bạn đọc. Bên cạnh việc đăng tải đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến CVĐ, Báo Bắc Ninh cũng đăng nhiều tác phẩm báo chí về chủ đề trên. Trong đó tác giả Nguyễn Thị Huệ có bài “Thế hệ 8X và những cơ hội phía trước” đã ghi nhận đánh giá cao thế hệ trẻ về bản lĩnh và lòng nhiệt huyết với công tác đoàn và các hoạt động vì quê hương đổi mới, được dư luận hoan nghênh.

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều điển hình tập thể cá nhân tiên tiến có cách làm sinh động, mang lại hiệu quả tích cực khi học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh được phản ánh kịp thời trên các trang báo. Từ năm 2007 đến 2009, đã có hàng trăm tác phẩm báo chí phản ánh cách làm hay, những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực được quảng bá, lan tỏa rộng rãi tới bạn đọc. Nhiều tấm gương bình dị mà cao quý như: một trưởng thôn vì cứu rừng cháy mà hy sinh, những người cựu chiến binh không quản gian khổ lặn lội nơi rừng núi để tìm hài cốt đồng đội; người bác sĩ tận tâm với người bệnh; các chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bám sát địa bàn vì sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân; các thầy, cô giáo tâm huyết về sự nghiệp trồng người… được phản ánh qua rất nhiều tác phẩm, điển hình như: Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Bắc nhịp cầu nhân ái; Nâng bước những khát vọng; Khi cán bộ gần dân; Nhạc trưởng liên hoan tiếng hát người Lương Tài ơn Bác; Hạnh phúc là được cống hiến… Sau 2 năm  đã xuất hiện hàng trăm tác phẩm báo chí của phóng viên, cộng tác viên được đăng tải quảng bá.  Báo Bắc Ninh đã có gần 30 tác phẩm được Ban Chỉ đạo tỉnh khen thưởng.

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây cũng là thời điểm đất nước nói chung, tỉnh Bắc ninh nói riêng bước vào giai đoạn mới. Tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, hoạt động báo chí diễn ra rất sôi động và đòi hỏi người làm báo phải nhanh nhạy, bám sát cuộc sống hơn.

Ngay từ đầu năm 2010, Báo đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho đợt tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh (từ ngày 22 đến ngày 24/9/2010). Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, báo đã đăng nhiều bài viết mang tính tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đánh giá hiệu quả công tác Đảng ở các huyện, thị, thành phố sau 5 năm thực hiện Nghị quyết. Những tháng cuối năm, Báo mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Nhằm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Báo xuất bản cuốn sách ảnh “Bắc Ninh - Một chặng đường phát triển (2005 - 2010)”. Từ ngày 22 đến ngày 24/9/2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được tổ chức, Báo Bắc Ninh xuất bản số báo đặc biệt đăng tải nhiều tin, bài, ảnh phản ánh và chào mừng sự kiện quan trọng này. Trong 3 ngày Đại hội làm việc, Báo thường xuyên cập nhật các thông tin mới, kịp thời chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ghi nhận kết quả, Báo Bắc Ninh được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được đặc biệt quan tâm tuyên truyền sâu rộng, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được nhân rộng ở các khu, cụm dân cư, xây dựng cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa đã trở thành phong trào thi đua hàng năm, là tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm của từng đơn vị. Nhiều bài viết của phóng viên, cộng tác viên đã phản ánh kịp thời sự cố gắng của các ngành, địa phương phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, kiên cố hóa trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia v.v… Nhiều gương điển hình tiên tiến vượt khó học giỏi đã xuất hiện và được động viên cổ vũ kịp thời; đặc biệt tỉnh Bắc Ninh đã có bước quan tâm đến việc khám chữa bệnh ở cơ sở, nhiều chính sách, chế độ cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, người già, người cô đơn không nơi nương tựa v.v… hàng năm có hàng chục nghìn suất quà tặng các đối tượng chính sách dịp năm mới, kiên quyết không để gia đình nào không có tết. Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, các nhà hảo tâm tặng quà, nhà tình nghĩa v.v.. có giá trị hàng chục tỷ đồng đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm hàng năm được báo chí phản ánh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, cụm dân cư… Kết quả thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, tang, lễ hội. Khai thác tiềm năng văn hóa truyền thống góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương. Quan tâm tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ tháng 6/2009 Báo tập trung tuyên truyền quy hoạch, phát triển thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhân dân; những chính sách của Nhà nước, của tỉnh trong việc hỗ trợ, đãi ngộ nghệ nhân; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Bắc Ninh. Đặc biệt, Báo Bắc Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gìn giữ, phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù trong cộng đồng làng Quan họ và các địa phương; công tác chuẩn bị hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của Nhân loại và Ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Năm 2010, lĩnh vực văn hóa diễn ra nhiều sự kiện như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival Bắc Ninh lần thứ Nhất với chủ đề “văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng” gắn với đón nhận Bằng công nhận Dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Để tuyên truyền các hoạt động này, Báo Bắc Ninh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục trong thời gian dài, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và đông đảo độc giả đánh giá cao.

Bên cạnh việc tuyên truyền văn hóa, các lĩnh vực thể thao và du lịch, giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm ANTT, phòng chống TNXH, An toàn giao thông v.v… cũng được tuyên truyền tích cực, hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục đào tạo tập trung tuyên truyền về phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia; đầu tư cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn… Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tập trung tuyên truyền việc nâng cao cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh, việc triển khai xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh 1.000 giường bệnh và mở rộng các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, vấn đề nâng cao y đức và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các đơn vị khám chữa bệnh… Báo Bắc Ninh cũng chú trọng tuyên truyền những chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội nhằm xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về văn hóa - xã hội giai đoạn này được Báo Bắc Ninh chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua công tác tuyên truyền đã chuyển tải tốt tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các ngành về lĩnh vực văn hóa xã hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vừa nêu bật những thành tích tỉnh, các địa phương đạt được trong thực hiện; nhân rộng những điển hình tiên tiến; nêu bật được những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện để các cấp, ngành kịp thời chỉ đạo khắc phục nhằm thực hiện đạt kết quả cao hơn.

* Thông tin tuyên truyền lĩnh vực kinh tế

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngay từ đầu năm 2006 Ban Biên tập đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế theo định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2015 phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Các nội dung trọng tâm được Ban biên tập chỉ đạo tuyên truyền đậm nét là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; Đầu tư xây dựng, phát triển các KCN, cụm công nghiệp làng nghề, đa nghề; Tăng cường thu hút đầu tư, nhất là thu hút nguồn vốn FDI, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, các trung tâm thương mại lớn...; Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường... Hiệu quả tuyên truyền của Báo Bắc Ninh đã góp phần cùng cả tỉnh đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của giai đoạn 2006 - 2010 đạt 15,1%/năm, cao hơn bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp và đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh có nền kinh tế năng động và phát triển của cả nước.

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh trên lĩnh vực kinh tế, đời sống, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và trong từng thời kỳ, bám sát sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tình hình thực tiễn trên địa bàn, Báo Bắc Ninh đã tập trung tuyên truyền hiệu quả những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế của giai đoạn này. Điển hình là việc tuyên truyền đầu tư xây dựng và hình thành các KCN tập trung theo phê duyệt của Chính phủ và định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 29/5/2006 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND16 ngày 18/7/2007 của HĐND tỉnh; Đề án quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015, định hướng đến 2020. Việc hoàn thiện quy hoạch phát triển các KCN đã tham gia vào việc phân bố, điều chỉnh lại không gian kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, đã thiết lập mô hình KCN gắn với đô thị nhằm phát huy lợi thế, tạo hình ảnh riêng biệt và diện mạo KCN hiện đại, góp phần hình thành chuỗi không gian kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào đầu tư trên địa bàn, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của cộng đồng doanh nghiệp. Tiêu biểu là các bài viết: Tiếp tục điều chỉnh hoạt động các KCN; Xúc tiến đầu tư góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; Tạo động lực mới đẩy mạnh thu hút đầu tư; Đất lành đón những mùa xuân; Đầu tư nước ngoài - Yếu tố tăng trưởng kinh tế; Cuộc đọ sức trước thềm WTO... Bên cạnh đó, Báo Bắc Ninh cũng chú trọng tuyên truyền phát triển các làng nghề truyền thống, khuyến khích thành lập doanh nghiệp từ hộ sản xuất kinh doanh cá thể và nhất là tuyên truyền, cổ vũ, động viên phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Kinh Bắc. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã phát triển lớn mạnh luôn có sự đồng hành của Báo Bắc Ninh như: DABACO; PhúGiang; HANAKA...

Trong lĩnh vực ngân hàng, bám sát các chủ trương, chính sách về tiền tệ, tín dụng và sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, Báo Bắc Ninh chỉ đạo tập trung tuyên truyền nhằm đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế. Điển hình là việc triển khai Quyết định số 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nghị định số 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về chính sách tín dụng phục vụ nông, nông thôn và nông dân… Các bài viết trên Báo đã tuyên truyền, cổ vũ cho các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống ngân hàng trên địa bàn như: Ngành Ngân hàng 55 năm xây dựng và phát triển cùng quê hương, đất nước; Vietcombank bước khởi đầu vững chắc... Phân tích, đánh giá, ghi nhận những thành tựu, làm rõ những cơ hội, tiềm năng phát triển và những khó khăn, vướng mắc của các ngân hàng như: Chia sẻ thành công cùng doanh nghiệp; Đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp nước ngoài; Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và chủ động; Ngành Ngân hàng góp phần kiềm chế lạm phát... Nhờ đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm tài chính, ngân hàng lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ thời kỳ này tăng cao, phục vụ đắc lực nhu cầu nền kinh tế và góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Báo Bắc Ninh chú trọng tuyên truyền, cổ vũ cho sự hình thành và phát triển của các trung tâm thương mại, hệ thống chợ truyền thống, xây dựng văn minh thương mại, quản lý thị trường hàng hóa, giá cả, chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu... nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn. Tiêu biểu là các bài viết như: Ổn định thị trường, thúc đẩy kinh tế phát triển; Phát triển thương mại vùng trọng điểm Bắc Bộ; Tăng cường khả năng ứng phó với biến động giá cả; Tăng cường quản lý Nhà nước về thương mại; Phát triển thương mại điện tử, sự cần thiết thời kỳ hội nhập...

Trên lĩnh vực kinh tế tổng hợp, Báo Bắc Ninh đã có sự tuyên truyền khá toàn diện về các nhiệm vụ quản lý thu chi ngân sách, quản lý đầu tư, XDCB, lĩnh vực DTNN, thống kê... Đặc biệt, Báo Bắc Ninh đã luôn duy trì đều chuyên mục thuế và cuộc sống với sự tuyên truyền đậm nét về các chính sách thuế và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, cũng như việc tăng cường kiểm soát chi NSNN, ưu tiên dành cho chi đầu tư phát triển, góp phần tăng cường nguồn lực cho tỉnh trong đầu tư phát triển. Các lĩnh vực xây dựng, giao thông, điện lực, bưu chính viễn thông... cũng được chú trọng. Báo Bắc Ninh đã luôn có sự phản ánh đầy đủ tình hình triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là việc thu hút các nguồn lực đầu xây dựng các công trình giao thông, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển hệ thống điện, mở rộng thị trường viễn thông... Tiểu biểu là bài viết: Những cung đường mới; Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông; Thành phố Bắc Ninh chỉnh trang và xây dựng đô thị; Bước chuyển ngành Xây dựng Bắc Ninh... Với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa tăng cao, Báo Bắc Ninh cũng dành nhiều bài viết tuyên truyền về công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường... nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh. 

Đặc biệt, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo tinh thần Nghị Quyết 26/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã luôn được Báo Bắc Ninh chú trọng, dành nhiều thời lượng tuyên truyền. Báo đã thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân cũng như sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trước những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân khu vực nông thôn... Tiêu biểu là việc tuyên truyền về các chủ trương, giải pháp thực hiện dồn điền đổi thửa; chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình kinh tế VAC; chủ trương về cải tạo giống lúa theo hướng mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng cao; cơ giới hóa sản xuất, chuyển giao KHKT; hoạt động nghiên cứu - triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn... Đặc biệt là khi tỉnh có Nghị quyết số  ngày 9/12/2010 của HĐND tỉnh khóa 16 về quy định hỗ trợ pháttriển sản xuất nông nghiệp vàhạ tầng nông thôngiai đoạn 2011-2015 trên địa bàn đã được Báo Bắc Ninh tuyên truyền, tạo cơ hội cho người dân khu vực nông thôn thụ hưởng để đẩy mạnh phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Các chủ đề về tình hình sản xuất nông nghiệp như: vụ xuân, vụ mùa, vụ đông; phòng chống lụt bão, GNTT; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản... hay các vấn đề về xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tiêu thụ và chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như tu bổ đê điều, thủy lợi... cũng đều được Báo Bắc Ninh tuyên truyền đậm nét và hiệu quả. Các tác phẩm tiêu biểu tuyên truyền trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Phát triển kinh tế trang trại thời hội nhập; Dựng nghiệp trên đất trũng; Để phát triển chăn nuôi bền vững; Tạo tiền đề thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; Bắc Ninh hỗ trợ mua máy nông nghiệp và máy cấy. Bắc Ninh hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn… được dư luận đánh giá cao.   

(Còn nữa)
Top