Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 07/08/2017 - 08:27
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở Gia Bình
Thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 28-11-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”, các chi bộ nông thôn trong huyện Gia Bình đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội.

Đã thành nền nếp, cứ ngày 3 hằng tháng, chi bộ thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng lại tổ chức sinh hoạt. Cầu Đào là thôn có dân số đông với hơn 600 hộ dân. Chi bộ thôn có 107 đảng viên, trong đó 61 người được miễn sinh hoạt. Dựa vào hướng dẫn của Đảng uỷ xã và tình hình thực tế của địa phương, chi bộ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt trọng tâm cho từng tháng. Do đó đã thu hút được nhiều ý kiến xây dựng Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Kim Vựng,  Chi ủy viên, Trưởng thôn Cầu Đào cho biết: “Trước ngày sinh hoạt hằng tháng BCH chi bộ chúng tôi họp mở rộng. Trong quá trình sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong sinh hoạt ý thức của đảng viên được phát huy, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phương pháp đổi mới trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt”.

Cũng như Chi bộ thôn Cầu Đào, thời gian qua, các chi bộ nông thôn trong Đảng bộ huyện Gia Bình luôn xác định rõ vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức sinh hoạt. Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nông thôn. Nhiều đơn vị hướng dẫn cơ sở đăng ký và duyệt nội dung sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Từ sự chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy chi bộ khu vực nông thôn bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương để lựa chọn nội dung sinh hoạt. Chẳng hạn, những khó khăn trong việc dẫn nước tưới về đồng ruộng, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp được chi bộ các thôn của xã Cao Đức, Vạn Ninh đưa nội dung sinh hoạt thường kỳ để thảo luận tìm biện pháp tháo gỡ. Để hoàn thành các tiêu chí, nhiều chi bộ trong xã Xuân Lai, Quỳnh Phú, Thái Bảo đã thảo luận về xây dựng nông thôn mới.

 

 

Trong thời gian qua, các đồng chí cấp ủy thường xuyên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Đìa, xã Bình Dương.

 

Nếu như trước đây, việc sinh hoạt tại không ít chi bộ còn mang tính hình thức và lúng túng trong khâu tổ chức cũng như phương thức lãnh đạo thì nay vấn đề này đã được khắc phục triệt để. Bởi trong nhiều năm qua, Huyện ủy Gia Bình đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, trong đó có việc khắc phục những bất cập trong sinh hoạt chi bộ. Gia Bình xác định muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt nói chung và chi bộ ở nông thôn nói riêng, việc làm trước tiên là phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình, cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chúng tôi xác định vai trò của đồng chí bí thư chi bộ có yếu tố rất quan trọng, vì vậy phải nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của bí thư chi bộ, để bảo đảm điều hành sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Trong sinh hoạt phải chọn đúng nội dung, trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được quan tâm ở cơ sở để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phát huy dân chủ và nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong việc bàn đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở.

Huyện ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt, cung cấp “Thông tin sinh hoạt chi bộ” đến các chi bộ; duy trì tốt hội nghị phổ biến thông tin hằng tháng cho các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, tuyên giáo, tổ chức và báo cáo viên của Đảng bộ các xã, thị trấn, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên một cách kịp thời. Thống nhất lịch sinh hoạt định kỳ vào ngày đầu tháng để đảng viên sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. Phân công đảng viên phụ trách cụm dân cư theo “khoảnh tre”. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải phong phú và sát thực với tình hình thực tế, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phê bình và tự phê bình...

Có thể khẳng định, qua hơn 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn ở huyện Gia Bình đã có chuyển biến tích cực. Các chi bộ ngày càng phát huy rõ hơn vai trò hạt nhân lãnh đạo thông qua việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuân Bình
Top