Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 04/08/2017 - 08:23
Hội Nông dân Yên Phong trao tặng bò sinh sản cho hội viên nông dân nghèo
Hội nông dân huyện Yên Phong vừa tổ chức trao tặng bò sinh sản cho gia đình bà Nguyễn Thị Đài, ở thôn Chính Trung, xã Yên Trung. Gia đình bà Đài thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con bò giống sinh sản được mua từ nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên nông dân trong huyện ủng hộ.

Trong những năm qua, Hội nông dân huyện Yên Phong thực hiện mỗi năm trao tặng bò cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Chương trình này giúp hội viên nông dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có việc làm ổn định, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

Văn Tuyển (Đài Yên Phong)
Top