Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 03/08/2017 - 15:54
Tiên Du bố trí 138 tỷ đồng hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới
Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới (NTM), năm 2017 huyện Tiên Du bố trí 138 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thiện các công trình.
Mô hình trồng hoa trong nhà lưới ở Phú Lâm (Tiên Du) đạt hiệu quả cao.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Tiên Du đã giải ngân được hơn 60 tỷ đồng, đầu tư hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản và trả nợ các dự án xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn, bằng 43,43% kế hoạch. Trong đó, giáo dục có 33 công trình; giao thông 14 công trình; trụ sở làm việc UBND xã, nhà văn hóa thôn có 9 công trình; tập trung ở các xã Tân Chi, Minh Đạo, Tri Phương, Cảnh Hưng, Lạc Vệ… Các xã tiếp tục được ưu tiên đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí NTM như: Tri Phương, Việt Đoàn, Phật Tích.

Nửa cuối năm 2017, Tiên Du tiếp tục lựa chọn các dự án, công trình quan trọng, cấp thiết để triển khai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Qua đó, thực hiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư với những công trình thực sự cấp bách, đảm bảo hiệu quả, tránh dàn trải. Đồng thời ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2017-2020 và Kế hoạch đầu tư công hàng năm, làm cơ sở triển khai có hiệu quả công tác XDCB trên địa bàn.

Tiên Du là huyện đầu tiên trong tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện.

Hoàng Mai
Top