Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 03/08/2017 - 09:01
Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử
Chiều 1-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 824/CT-ĐU của Đảng ủy Quân khu 1, Hướng dẫn số 444 của Cục Chính trị về nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh, Lịch sử Đảng bộ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị, Hướng dẫn của Quân khu, trong đó tập trung vào vấn đề nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ Quân sự nhằm hệ thống lại quá trình hình thành, phát triển về tổ chức và sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh; đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Hội nghị thống nhất về phương pháp, cách thức tiếp cận, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, nhằm xác định góc nhìn khách quan về quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện về tổ chức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ; góp phần giúp các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và người trực tiếp biên soạn lịch sử nắm chắc đối tượng, nội dung, phương pháp và các bước tổ chức nghiên cứu của khoa học lịch sử, làm cơ sở để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo và nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử Đảng bộ của các đơn vị.

Nguyễn Văn Hùng (Bộ CHQS tỉnh)
Top