Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 02/08/2017 - 08:40
Gia Bình đưa nước sạch về nông thôn
Những năm gần đây, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn vốn xã hội hóa, nhiều công trình cung cấp nước sạch cho người dân khu vực nông thôn huyện Gia Bình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Những năm trước đây, gia đình ông Hoàng Văn Sáng ở thôn Kênh Phố, xã Cao Đức thường xuyên phải sử dụng nguồn nước giếng khơi, nước mưa để phục vụ sinh hoạt. Để có nguồn nước hợp vệ sinh, gia đình đầu tư hàng chục triệu đồng xây dựng hệ thống bể lọc cát, bể chứa nước mưa. Theo tính toán, chi phí thay thế vật liệu lọc, tiền điện bơm nước khoảng 200.000-250.000 đồng/tháng. Ngay khi Nhà máy nước sạch tập trung cụm xã Cao Đức, Bình Dương triển khai xây dựng, gia đình ông đăng ký lắp đặt và sử dụng nguồn nước do nhà máy cung cấp bởi chất lượng nước rất bảo đảm và chi phí giảm hơn dùng nước giếng khơi qua lọc thủ công như trước đây.

Nhà máy nước sạch tập trung cụm xã Cao Đức, Bình Dương được khởi công xây dựng từ tháng 4-2014, khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12-2016. Với công suất thiết kế 3.000 m3/ngày-đêm, nhà máy góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho hơn 4.000 hộ gia đình ở 2 xã: Cao Đức, Bình Dương. Theo ông Phạm Đình Quyết ở thôn Trại Than, xã Cao Đức, từ khi sử dụng nguồn nước do nhà máy nước sạch tập trung cung cấp, các thiết bị của gia đình như: Bình nóng lạnh, sen vòi, van khóa nước… ít bị hỏng hóc, sửa chữa hơn, vì vậy gia đình rất yên tâm về chất lượng nguồn nước.

 

 

Nhà máy nước sạch cụm xã Cao Đức, Bình Dương đáp ứng nguồn nước sinh hoạt cho hơn 4.000 hộ dân.

 

Cùng với nhà máy nước sạch tập trung cụm xã Cao Đức, Bình Dương, đến nay trên địa bàn Gia bình có 7 công trình cung cấp nước sạch tập trung cho người dân nông thôn các xã: Quỳnh Phú, Song Giang, Lãng Ngâm, Đại Lai, Xuân Lai, Cao Đức, Bình Dương, Đại Bái, Vạn Ninh, Thái Bảo, Nhân Thắng và thị trấn Gia Bình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Trong đó, công trình cung cấp nước sạch tập trung xã Đại Bái được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, các công trình còn lại từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn vay của ngân hàng thế giới (WB). Với tổng công suất thiết kế 17.450 m3/ngày-đêm, các nhà máy xử lý nước sạch tập trung trên địa bàn huyện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho hơn 66.000 người, đạt tỷ lệ gần 65% dân số, góp phần nâng tỷ lệ người dân được sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh của huyện đến hết năm 2016 đạt 97,8%. Các công trình cung cấp nước sạch tập trung không chỉ góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho người dân mà còn tạo diện mạo mới, đẩy nhanh quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương trên địa bàn.

Để hoàn thành mục tiêu, đến hết năm 2017 trên địa bàn huyện có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó khoảng 75% được sử dụng nguồn nước đáp ứng tiêu chuẩn QCVN02, huyện Gia Bình đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai các dự án đấu nối nước sạch cho người dân tại các xã chưa có công trình cung cấp nước sạch tập trung. Huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng, cung cấp nước, đồng thời tập trung cải tạo, nâng cao chất lượng các công trình cung cấp nước sạch tập trung hiện có trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn
Top