Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 01/08/2017 - 15:57
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 khóa 48
Sáng 1-8, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) đối tượng 3, khóa 48, năm 2017 khai giảng tại Trường Quân sự tỉnh.

Tham gia lớp học có 50 đồng chí thuộc đối tượng 3 là trưởng, phó phòng và tương đương cấp huyện. Trong quá trình học tập, học viên được nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng; công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp các học viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế ở cơ sở, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.

Đại tá Cát Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP và AN tỉnh giao nhiệm vụ cho Trường Quân sự tỉnh quản lý, điều hành khoa học, bồi dưỡng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định; bảo đảm tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất cho lớp học; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án, tài liệu, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng khoa học, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Đồng chí yêu cầu cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng phải khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao cho học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định, phấn đấu kết thúc khóa học có 100% bài viết thu hoạch đạt khá, giỏi. 

Bảo Anh
Top