Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 01/08/2017 - 09:05
Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN có thể bị phạt tù
Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là những chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động và quỹ BHXH, BHYT, BHTN… Tình trạng này có thể được giải quyết tốt từ 1-1-2018 khi thực hiện quy định nếu chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN thất nghiệp cho người lao động có thể lĩnh án tới 7 năm tù…

Theo báo cáo của BHXH tỉnh thì đến hết tháng 6, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là hơn 262 tỷ đồng, tăng 35,05 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ trong thời gian dài với số tiền lớn. Thực trạng nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHXH diễn ra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để giải quyết vấn đề trên, các cấp, các ngành hữu quan đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực như tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ, thậm chí khởi kiện ra tòa nhiều đơn vị, doanh nghiệp… Tuy nhiên thực trạng nợ, trốn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN vẫn diễn ra và ngày càng phức tạp.

Theo quy định của Bộ Luật hình sự 2015, từ 1-1-2018, nếu chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có thể lĩnh án tới 7 năm tù… Cụ thể, người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây (đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm) thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động; nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đến 500 triệu đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 đến dưới 200 người; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b Khoản 1 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c Khoản 2 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015; nếu pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ - 3 tỷ đồng. Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Các chuyên gia đánh giá, việc hình sự hóa hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, bảo vệ các quan hệ pháp luật và những quy định trong lĩnh vực lao động được nghiêm chỉnh thực thi.

Lê Đại
Top