Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 31/07/2017 - 08:17
Nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý bộ đội
Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, duy trì kỷ luật tạo sức mạnh cho quân đội, bảo đảm cho toàn quân một ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”.

Nhận thức vị trí, vai trò quan trọng đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị số 275 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đưa nội dung giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn vào Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực và vi phạm, tạo đột phá trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chọn một đơn vị làm điểm về quản lý, rèn luyện kỷ luật để rút kinh nghiệm chung trong LLVT tỉnh. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, đôn đốc, duy trì chặt chẽ các chế độ quy định, gắn với phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì và đề cao tự phê bình, phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện thiếu tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

 

 

Kiểm tra phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong LLVT tỉnh.

 

Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các cấp ủy, chỉ huy đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện cơ chế, quy chế trên các mặt công tác để nắm, quản lý tình hình đơn vị, chất lượng các tổ chức, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; chú ý kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào, các cuộc vận động để quản lý quân nhân. Đặc biệt duy trì có nền nếp các khâu, bước như quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội và từng bước hướng dẫn quân nhân tự quản lý…

Với những chủ trương, biện pháp sát đúng, phù hợp, trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được giữ vững. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt về nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%. Năm 2016, Đảng bộ Quân sự tỉnh có 90,25% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; cán bộ thuộc lực lượng thường trực hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 86,05%. Kiểm tra nhận thức chính trị giai đoạn 1 năm 2017 cho các đối tượng có trên 85% đạt khá, giỏi… Kết quả đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc.

Có thể khẳng định nhờ làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, chống mọi biểu hiện mất cảnh giác, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Minh Thảo
Top