Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 30/07/2017 - 15:58
Tập huấn Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016 cho cán bộ, giáo viên
Ngày 29-7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tập huấn Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Các cán bộ, giáo viên đã được Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) trực tiếp giới thiệu vị trí, vai trò của Hiến pháp và nhân dân; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Bản chất và nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước; Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; Luật Trẻ em 2016, với các nội dung chính như: Nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; các hành vi bị nghiêm cấm; Nguồn lực bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Quyền và bổn phận của trẻ em; Chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em…

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016 và một số vấn đề về giáo dục pháp luật trong trường THPT để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, góp phần hình thành nhân cách, ý thức tuân thủ Hiến pháp, tăng cường nhận thức, hành động bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật.

Ngô Thành
Top