Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 19/07/2017 - 16:23
Quế Võ với lộ trình về đích Nông thôn mới
Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Quế Võ có 8/20 xã về đích NTM là: Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Đào Viên, Chi Lăng, Mộ Đạo. Hiện nay, huyện tập trung nguồn lực, kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM tại 6 xã là: Bồng Lai, Bằng An, Cách Bi, Đức Long, Quế Tân, Việt Hùng vào cuối năm 2017, phấn đấu hoàn thành lộ trình đến năm 2018 về đích huyện NTM.
Trường Tiểu học số 2 xã Việt Hùng (Quế Võ) đang hoàn thiện, phấn đấu đưa vào sử dụng trong năm học mới 2017-2018.

 

Việt Hùng là 1 trong 6 xã được huyện Quế Võ lựa chọn đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Sỹ, kết quả rà soát đến cuối năm 2016 xã đạt 16/19 tiêu chí và đang tăng tốc thực hiện 3 tiêu chí còn lại là: Giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa để đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017 đúng như kế hoạch đề ra.

Từ khi phát động phong trào xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân trong xã chung sức đồng lòng tham gia điển hình như tiêu chí môi trường, hiện xã có 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; chất thải rắn và nước thải khu dân cư được thu gom, xử lý theo quy định. Chính quyền vận động nhiều hộ dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức, làm công tác tuyên truyền để thi công, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản của người dân. Đặc biệt, sau khi được huyện lựa chọn là địa phương về đích NTM trong năm 2017, xã tiến hành rà soát các tiêu chí đạt được của từng thôn làm cơ sở xác định từng công việc cụ thể cần thực hiện. Hiện nay, xã đang tập trung hoàn thành 3 tiêu chí  còn thiếu là: Trường học, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng. Về tiêu chí trường học, năm 2017, xã được bố trí đầu tư với tổng kinh phí xấp xỉ 50 tỷ đồng cho dự án xây mới Trường Tiểu học số 2. Nhờ chủ động triển khai thi công, đến nay công trình đã hoàn thành hơn 70% khối lượng, dự kiến tháng 9 sẽ hoàn thành phục vụ năm học mới. Về tiêu chí giao thông, toàn xã hiện còn 4 km đường trục thôn, xóm ở các thôn: Guột, Lựa, Can Vũ chưa được bê tông hóa dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu tháng 8. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trong số 2 thôn chưa có nhà văn hóa, đến nay đã có 1 thôn khởi công xây dựng, 1 thôn dự kiến khởi công trong tháng 8.

Cùng với xã Việt Hùng, thời gian qua, huyện Quế Võ thường xuyên đôn đốc, tích cực chỉ đạo các xã đăng ký về đích NTM trong năm 2017 rà soát, triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Nông nghiệp& PTNT, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện, đến nay 100% xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết.  Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư như: Đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điểm tập kết rác thải... Với mục tiêu đầu tư xây dựng giao thông nông thôn để tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng NTM, cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, các địa phương tích cực vận động người dân đóng góp sức người, sức của trong làm đường giao thông nông thôn, một số địa phương đã làm tốt công tác huy động nguồn lực từ cộng đồng xây dựng NTM như các xã: Việt Thống, Việt Hùng, Chi Lăng…thông qua việc vận động người dân hiến hàng nghìn m2 đất mở rộng đường thôn, xóm, liên thôn… Xây dựng NTM theo hướng bền vững, huyện quan tâm nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hàng năm, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận các đề án, dự án, chương trình phát triển sản xuất. Các chương trình mục tiêu được lồng ghép thực hiện trong suốt 6 năm qua, với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng đã góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Đến nay, nhân dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, thâm canh các giống cây, con đặc sản, hình thành các vùng sản xuất, trang trại tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng những diện tích gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo quy định đã góp phần tăng giá trị sử dụng đất trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có hơn 50 mô hình kinh tế trang trại được công nhận theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Để bảo đảm kế hoạch có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017, về đích huyện NTM vào năm 2018, thời gian tới huyện Quế Võ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường chỉ đạo các xã rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM; tích cực triển khai các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, thủy lợi nội đồng, thu gom và xử lý rác thải... Huyện đề nghị Trung ương, tỉnh tập trung hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí gần đạt hoặc thực hiện các tiêu chí khó như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa; quan tâm xây dựng hệ thống thủy lợi nâng cao hiệu quả sản xuất…

Bài, ảnh: Nguyễn Tuấn- Minh Quân
Top