Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 19/07/2017 - 14:22
Hơn 30% nhu cầu sử dụng lao động KCN được cung ứng miễn phí
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm dịch vụ việc làm (Ban Quản lý các KCN) thực hiện cung ứng miễn phí hơn 30% nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong các KCN tập trung.

Hỗ trợ 283 doanh nghiệp trong công tác thông tin, tuyển dụng lao động. Trung tâm ký quy chế phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) về phối hợp thực hiện dạy nghề, giới thiệu việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân tại các KCN trong tỉnh. Ký biên bản ghi nhớ với một số cơ sở đào tạo về việc hỗ trợ công tác đào tạo, giới thiệu việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp như: Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành, Đại học Bắc Hà…. Đồng thời ký hợp đồng và tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho hơn 50 doanh nghiệp KCN. Phối hợp tổ chức cho 300 sinh viên Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Thuận Thành đi kiến tập tại một số Công ty trong KCN và tư vấn việc làm cho hơn 6.500 lao động.

Thùy Dương
Top