Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 19/07/2017 - 08:21
Bước chuyển tích cực trong thi hành án dân sự ở thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh có kinh tế-xã hội phát triển, địa bàn rộng, dân số đông. Theo đó, công tác Thi hành án dân sự (THADS) gặp không ít khó khăn với khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp ngày một gia tăng, số lượng án ma túy, cờ bạc, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng phát sinh nhiều.

Chỉ tính trong 9 tháng (Theo năm THADS tính từ tháng 10-2016 đến hết tháng 6-2017), Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh phải thụ lý tổng số 1.383 việc, trên 368,7 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, số việc giảm 9% nhưng số tiền tăng 50%. Trong khi đó, tổng số cán bộ của Chi cục là 15 đồng chí, với 5 chấp hành viên. Như vậy, bình quân mỗi chấp hành viên phải đảm nhiệm thi hành khoảng 276 việc. Khó khăn lớn nhất là án liên quan đến kinh doanh, thương mại, tín dụng, ngân hàng. Loại án này chỉ có 147 việc (chiếm 10% tổng số việc) nhưng số tiền phải thụ lý trên 320 tỷ đồng, chiếm tới 86% tổng số tiền thụ lý.

Đồng chí Nguyễn Chí Hoan, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh cho biết: “Năm 2017, Cục THADS tỉnh chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công tác đối với các đơn vị và cán bộ, công chức trong ngành. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, Chi cục chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhất là đội ngũ chấp hành viên. Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo THADS thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn”.

Đồng bộ các biện pháp được triển khai, Chi cục làm tốt công tác rà soát, phân loại án; tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên đối với vụ việc khó khăn, phức tạp; phân công cán bộ thường xuyên nắm chắc cơ sở; giao ban định kỳ hằng tuần; chú trọng hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành… nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc.

Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, kết quả công tác THADS của Chi cục có chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận, ở các chỉ tiêu quan trọng: Tỷ lệ giải quyết về việc; tỷ lệ giải quyết về tiền; giảm về số việc và số tiền chuyển kỳ sau. 

Đến nay, trong số việc và tiền có điều kiện thi hành, Chi cục thi hành xong 737 việc đạt 73%. Số tiền giải quyết xong đạt trên 196,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60% so với số tiền có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu được giao 27%, tăng 8,7 lần so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 chỉ giải quyết xong 22,6 tỷ đồng). Trong đó, riêng án liên quan đến án kinh doanh, thương mại, tín dụng, ngân hàng giải quyết được 51 việc, thu trên 181,5 tỷ đồng (đạt 61% trên số tiền có điều kiện thi hành).

Để giảm lượng việc và tiền chuyển kỳ sau, Chi cục thành lập Tổ công tác, trong đó phối hợp các lực lượng THADS, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và UBND các xã, phường rà soát toàn bộ vụ việc chưa có điều kiện thi hành nhằm củng cố chặt chẽ hồ sơ; nắm thực tế tình hình kinh tế của đối tượng để kiên quyết xử lý nếu có điều kiện thi hành và lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thi hành án theo quy định. Nhờ biện pháp này đã giảm được 15 việc, tương đương giảm 0,2% số việc chuyển kỳ sau so với năm trước. Về lượng tiền chuyển kỳ sau giảm trên 46 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21% so với năm trước. 

Chi cục ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 34 trường hợp (tăng 19 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 1 trường hợp tự nguyện thi hành án, 1 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. Tiếp 4 lượt công dân và giải quyết 6/6 đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Công tác THADS của thành phố bảo đảm được các chỉ tiêu về “ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”, “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành” và “cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”.

Phát huy kết quả đạt được, Chi cục THADS thành phố Bắc Ninh nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi hành án năm 2017 và thời gian tiếp theo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bảo Anh
Top