Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 17/07/2017 - 16:01
UBND tỉnh: Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra
Ngày 17-7, UBND tỉnh tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thi hành Luật Thanh tra.

 

6 năm qua (từ năm 2011 đến nay), Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, coi công tác thanh tra là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý Nhà nước, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời điều hành các hoạt động của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; công tác xây dựng lực lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành; tổ chức, bộ máy của ngành được tăng cường cả về số lượng biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyên truyền, quán triệt pháp luật được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả thiết thực; hoạt động thanh tra bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, đúng thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan, việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung rà soát, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra … Kết quả: Tiến hành 296 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 149 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách hơn 97 tỷ đồng; thanh tra chuyên ngành 1.202 cuộc, xử phạt vi phạm hành chính 4.909 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ hơn 15,3 tỷ đồng, kiến nghị khác gần 3 tỷ đồng; đã thực hiện 431/513 tổng số quyết định, kết luận thanh tra, đạt 84%...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận công tác thi hành Luật Thanh tra thời gian qua đạt kết quả tích cực, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Luật Thanh tra. Để thi hành tốt Luật Thanh tra trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Ngành thanh tra tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ ngăn ngừa có hiệu quả, phát hiện, xử lý kịp thời mọi sai phạm ngay khi mới phát sinh; chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao; chủ động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn theo quy định; chủ động thanh tra đột xuất kịp thời tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chuyển mạnh sang thực hiện chức năng giám sát và thanh tra hành chính, tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; các cấp, các ngành chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý cũng như các tổ chức, cá nhân…Từ đó góp phần phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong thi hành Luật Thanh tra. 

Ngô Thành-Xuân Me
Top