Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 17/07/2017 - 10:44
Phấn đấu hoàn thiện mạng lưới đại lý BHYT, BHXH tại 100% cơ sở Hội
Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến hội viên nông dân xã Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh).

 

6 tháng đầu năm, bám sát chương trình hoạt động của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo trực tiếp đến hội viên nông dân. Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn. Các phong trào thi đua của Hội phát triển, đặc biệt phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được khẳng định thông qua việc chỉ đạo HND các cấp đảm nhận thực hiện 20 phần việc cụ thể trong xây dựng Nông thôn mới, vận động kinh phí tặng bò sinh sản và xây dựng nhà Tình nghĩa cho hội viên nghèo. Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng mạng lưới đại lý thu BHYT, BHXH tại 105 cơ sở Hội; vận động mới 15.587 nông dân tham gia BHYT hộ gia đình, 145 nông dân tham gia BHXH tự nguyện…

6 tháng cuối năm, HND các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội điểm HND các cấp; hoàn thiện mạng lưới đại lý BHYT, BHXH tại 100% cơ sở Hội; trao tặng ít nhất 15 con bò và 02 nhà Tình nghĩa cho hội viên nghèo; tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Hỗ trợ nông dân sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi”; phát động Cuộc vận động “Nông dân Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn”…

Anh Khôi
Top