Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 17/07/2017 - 08:06
Đình Bảng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt nhằm củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Trong năm 2016, Đảng bộ phường chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, MTTQ và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, quy định cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức uống rượu, bia vào buổi trưa các ngày làm việc... Hàng tháng Ban Tuyên giáo phường tổ chức cho báo cáo viên của Đảng bộ và các chi bộ tham gia đầy đủ các hội nghị thông tin công tác tư tưởng do thị xã tổ chức.

Ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phường làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh của HĐND và UBND phường đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng quy hoạch về công tác cán bộ. Công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được chú trọng. Đảng uỷ chỉ đạo UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát 7 chi bộ theo Điều 30, kiểm tra 1 chi bộ theo điều 32 điều lệ Đảng. Kiểm tra 13 đồng chí thuộc diện cấp ủy quản lý. Sau kiểm tra, Đảng ủy xem xét, ra kết luận gửi đến chi bộ, đảng viên được kiểm tra và giao cho UBKT theo dõi đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện kết luận. Giám sát chặt chẽ cấp ủy các chi bộ quán triệt đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra, chỉ đạo chi bộ thi hành kỷ luật 2 đảng viên với hình thức khiển trách do sinh con thứ 3. Năm 2016, Đảng ủy phường kết nạp 15 đảng viên mới, cử 6 thanh niên tình nguyện nhập ngũ và 27 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, xét đề nghị và tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 44 đồng chí, quản lý chặt chẽ đảng viên thực hiện Quy định số 76 là 364 đồng chí.

Công tác dân vận được đẩy mạnh với nhiều biện pháp và đạt hiệu quả tốt trên một số mặt như: vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hoá lễ hội, khai xuân ở các điểm di tích, thực hiện Nghị định 36 và Quyết định số 95 của Chính phủ, đảm bảo không có pháo nổ xảy ra, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 99,73%. Vận động Hội Người cao tuổi thực hành tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh đạt kết quả tích cực. Qua phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86,2%, 20/24 chi bộ đạt TSVM chiếm 84%, trong đó có 7 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu. Đảng bộ phường Đình Bảng giữ vững danh hiệu TSVM.

Trong những tháng đầu năm 2017, Đảng bộ phường hoàn chỉnh kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Triển khai tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành việc viết đăng ký rèn luyện năm 2017. Chỉ đạo các chi bộ đăng ký chuẩn mực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo toàn diện, tập trung trên các lĩnh vực nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đồng bộ với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp và các nhiệm vụ về phát triển KT-VH-XH của địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2017 có 85% số chi bộ đạt TSVM, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và duy trì Đảng bộ TSVM, xứng đáng là một trong những điểm sáng về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ thị xã Từ Sơn.

Thu Thủy (Đài Từ Sơn)
Top