Bao dien tu Bac Ninh
Chủ nhật, 16/07/2017 - 15:15
Bộ Thông tin và Truyền thông: hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày 14-7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành Thông tin và Truyền thông cả nước đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chỉ đạo sát sao. Các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của cả nước. Công tác quản lý Nhà nước về viễn thông tập trung vào việc phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Trong lĩnh vực bưu chính, hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển, chuyển phát ổn định. Về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu giúp tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tạo nền tảng triển khai thực hiện công tác QLNN. Chỉ đạo thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm trọng điểm, góp phần định hướng dư luận xã hội, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hạ tầng CNTT và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước dần được hoàn thiện, góp phần đắc lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh...

6 tháng cuối năm, Sở tiếp tục tăng cường công các quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phố biến “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” và “Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch, Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý, bám sát định hướng của thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và thanh tra tỉnh…

Đức Quý
Top