Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 13/07/2017 - 16:09
Toàn tỉnh: Hơn 9.700 doanh nghiệp hoạt động theo Luật
Đến hết tháng 6-2017, toàn tỉnh có hơn 9.700 doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 137.079, 637 tỷ đồng, tăng 24,47% so cùng kỳ năm 2016.
Sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty CP Tấm lợp Từ Sơn.

 

6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2016 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.379,8 tỷ đồng, tăng 79,7% so cùng kỳ năm trước và cấp điều chỉnh cho 25 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 8 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 221,09 tỷ đồng.

Theo số liệu của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đến nay tại các KCN tập trung đã cấp đăng ký đầu tư cho 395 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 36.554 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm trước.

Vũ Thắng
Top