Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 13/07/2017 - 15:48
Hội làm vườn tỉnh: Tổ chức 35 chuyến tham quan các mô hình VAC
Từ đầu năm đến nay, Hội Làm vườn các cấp phối hợp với các ngành tổ chức 35 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế mới cho 1.030 lượt hội viên tham gia.
Tham quan học tập kinh nghiệm giúp ông Nguyễn Văn Nho tích cực mở rộng vườn trồng cam canh ở xã Hoài Thượng, Thuận Thành.

 

Đồng thời tổ chức 112 lớp tập huấn cho 9.121 lượt hội viên về kỹ thuật mới trong sản xuất VAC, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi sản phẩm và các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.
Qua các lớp tập huấn thăm quan giúp các hội viên nâng cao ý thức áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kỹ năng quản lý trang trại, gia trại; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất VAC giỏi, góp phần đưa kinh tế VAC chiếm hơn 65% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh.

H. Thương
Top