Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 13/07/2017 - 09:20
Công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe đạt tiêu chuẩn
Hiện nay toàn tỉnh có 7 cơ sở đào tạo lái xe với tổng lưu lượng được cấp là 9.233 học viên; các hạng đào tạo bao gồm: A1, A2, B1, B2, C, D, E và FC. Có 5 Trung tâm sát hạch lái xe, trong đó có 1 trung tâm loại 1; 3 trung tâm loại 2 và 1 trung tâm loại 3.

Công suất thiết kế mỗi trung tâm đáp ứng nhu cầu học và dự sát hạch lái xe từ 40 nghìn đến 50 nghìn lượt/năm. Các trung tâm đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngành và được Tổng cục đường bộ Việt Nam thẩm định, cấp giấy phép hoạt động. Hàng tháng có từ 7- 10 kỳ sát hạch lái xe ô tô và từ 7- 9 kỳ sát hạch xe mô tô. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã cấp mới 10.597 GPLX các loại.

Nguyên Đức
Top