Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 12/07/2017 - 15:54
Xây dựng đời sống văn hóa ở Thuận Thành
Huyện Thuận Thành có 18 xã, thị trấn với 108 khu dân cư. Qua 22 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (1995-2017), cho thấy phong trào liên tục được phát huy, mở rộng và ngày càng nâng cao về chất lượng, hiệu quả.
Đường làng Đa Tiện (Xuân Lâm) luôn được vệ sinh sạch sẽ, phong quang.

 

Năm 2017, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ các cấp chủ động phối hợp với ngành Văn hoá triển khai và cụ thể hoá Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc vận động, các khu dân cư xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người trót sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng...Cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được thường xuyên quan tâm và có những tiến bộ đáng kể. Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với sở Tài nguyên Môi trường triển khai phong trào đến cơ sở, khu dân cư. Vận động nhân dân dùng nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp khang trang đường làng, ngõ xóm. Được biết từ năm 2016, Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng MTTQ huyện và Ban trị sự Hội Phật giáo huyện xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu tại 2 thôn Mãn Xá Đông, Mãn Xá Tây (xã Hà Mãn) được nhân dân ủng hộ đang đi vào hoạt động hiệu quả.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được các cấp, ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tích cực thực hiện trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng tình cảm và hành động thiết thực như: Quyên góp ủng hộ bằng tiền, bằng ngày công lao động, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển ngày càng rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở năm 2016 của huyện đã chi hỗ trợ được 139/150 ngôi nhà nằm trong đề án được tỉnh phê duyệt (hộ nghèo giai đoạn 2011-2015), mỗi nhà được hỗ trợ 45.000.000 đồng. Ngoài ra hỗ trợ về vốn, giống, KHKT và kinh nghiệm sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai trong cả nước mang tính chất toàn dân, toàn diện, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Cuộc vận động góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhân dân bàn bạc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước phù hợp, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hoà giải, tổ an ninh thôn, xóm, khu phố, các Câu lạc bộ tự nguyện theo giới tính, lứa tuổi... Năm 2017, Thuận Thành tiếp tục khai thác, quản lý văn hóa, nhất là hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch làng nghề-tâm linh; chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiên cố hóa trường học, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm đến vấn đề nhà ở cho công nhân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công và các hộ nghèo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và các hộ nghèo trong năm 2017.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Thuận Thành đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Hoàng Mai
Top