Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 12/07/2017 - 15:46
Giá trị sản xuất công nghiệp Yên Phong tăng 17,8% so cùng kỳ
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp -TTCN huyện Yên Phong (theo giá hiện hành) ước đạt 304.558 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ năm trước.
Xưởng sản xuất của Công ty TNHH cơ khí chinh xác, dịch vụ và thương mại Việt Nam ở CCN Đông Thọ

 

Trong đó, khu vực FDI ước đạt 300.146 tỷ đồng (chiếm hơn 98,5 % tổng giá trị sản xuất công nghiệp), tăng 18% do Tập đoàn Samsung sản xuất và cho ra thị trường sản phẩm mới (Samsung Galaxy S8); khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 7,9%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 7%. Hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp được duy trì ổn định. Hiện nay KCN Yên Phong có gần 100 doanh nghiệp đang hoạt động, CCN Đông Thọ có 41 doanh nghiệp đang thuê đất sản xuất.

Công tác thu ngân sách tăng trưởng khá, 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 395,3 tỷ đồng, đạt 73% dự toán ngân sách năm; chi ngân sách ước đạt hơn 336,9 tỷ đồng, đạt 50%. Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh – dịch vụ duy trì tốt góp phần ổn định thị trường.

Quang Minh
Top