Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 12/07/2017 - 15:43
Đẩy nhanh tiến độ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2
Theo kế hoạch, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 triển khai từ ngày 1 -7 đến ngày 31 -7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo. Giai đoạn này toàn tỉnh có hơn 108 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 1.000 đơn vị tôn giáo phải điều tra.
Hộ kinh doanh cá thế là đối tượng điều tra chính trong giai đoạn 2.

 

Sau 10 ngày thực hiện kế hoạch, toàn tỉnh điều tra ghi phiếu cá thể được hơn 41.230 phiếu, đạt hơn 38% kế hoạch; ghi phiếu tôn giáo được hơn 340 phiếu, đạt 33,4%. Một số địa phương có tiến độ điều tra ghi phiếu hộ kinh doanh cá thể nhanh là Lương Tài đạt 54,1% kế hoạch, Yên Phong 42,3% và Gia Bình 38,2% …

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung huy động nhân lực và phương tiện đẩy nhanh tiến độ điều tra ghi phiếu, bảo đảm cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đúng kế hoạch.

Quang Minh
Top