Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 11/07/2017 - 17:45
Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm của Nhật Bản trong tổ chức bộ máy chính quyền và triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngày 11-7, Ban Tổ chức T.Ư và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tại 75 điểm cầu trong cả nước nhằm trao đổi kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác tổ chức bộ máy của chính quyền T.Ư và địa phương, phục vụ cho việc xây dựng Đề án trình hội nghị T.Ư 6 (khóa XII).

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Đảng ủy Khối Các Cơ quan T.Ư. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Bùi Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu được 2 Giáo sư Tsukamato, Đại học Waseda Nhật Bản và Giáo sư Takada, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) trao đổi kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác tổ chức bộ máy của chính quyền T.Ư và địa phương, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Lịch sử cải cách hành chính tại Nhật Bản; thông tin cơ bản về bộ máy Chính phủ Nhật Bản; cải tổ chính trong cuộc cải cách Chính phủ Nhật Bản năm 2001; kinh nghiệm của Nhật Bản về cải tổ doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống chính quyền địa phương; phân công chức năng, nhiệm vụ; cải cách về phân cấp; bộ máy tổ chức chính quyền địa phương…Qua đó  nghiên cứu, áp dụng vào việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cùng ngày Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả công tác tham mưu ban hành các quyết định, quy định, văn bản cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy định của T.Ư, bảo đảm công khai, dân chủ; công tác xây dựng cấp huyện, cơ quan cấp tỉnh, công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều tiến bộ, góp phần tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, giữ vững ổn định tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh.

6 tháng cuối năm 2017, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu với cấp ủy triển khai thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung vào một số nhiệm vụ: Tham mưu tổng kết việc thực hiện chiến lược cán bộ trong tỉnh theo nội dung công văn số 01 của Ban Chỉ đạo T.Ư 7 (khóa XII); báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 633 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ để bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử; tổng hợp, rà soát danh sách đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng và kết xuất dữ liệu thẻ đảng viên đợt 2-9 và đợt 7-11-2017; báo cáo kết quả công tác kết nạp đảng viên năm 2017, phương hướng công tác năm 2018; kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, báo cáo nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2017…

Xuân Me
Top