Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/07/2017 - 15:52
59 học viên tham gia lớp học Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
Ngày 10-7, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (LLCT- HC) hình thức chính quy, khóa 37 (2017-2018).

Tham gia khóa học có 59 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, các phòng, ban của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện và dự nguồn các chức danh trên. Trong khóa học, các học viên được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản có hệ thống về lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị và cơ sở.

Theo kế hoạch, lớp học sẽ bế giảng vào tháng 3-2018.

Thảo Nguyên
Top