Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/07/2017 - 08:42
Hiệu quả mô hình khu, cụm dân cư an toàn PCCC ở xã Song Hồ
Song Hồ là xã nằm ở gần trung tâm huyện Thuận Thành, có 4 thôn với 1.478 hộ. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và nghề truyền thống là giấy mầu, hàng mã và tranh giân gian Đông Hồ. Đây là loại hàng hóa dễ cháy, tốc độ cháy lan nhanh, mức độ nguy hiểm cao vì vậy những năm gần đây nhiệm vụ PCCC được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm thực hiện.

Cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế, nghề làm vàng mã, kinh doanh giấy màu, nghề làm tranh Đông Hồ, mang lại thu nhập lớn cho các hộ dân. Nhiều hộ chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc, lắp đặt dây chuyền sản xuất, xây dựng mở rộng nhà xưởng ngay trên diện tích đất ở của gia đình để sản xuất kinh doanh vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước tình hình đó, Đảng bộ xã Song Hồ chỉ đạo kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo PCCC của xã gồm 20 thành viên và ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, PCCC, cứu nạn cứu hộ, đồng thời kiện toàn 4 đội dân phòng ở 4 thôn với 12 đội viên. Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ PCCC giữa lãnh đạo các ngành của xã và BQL các thôn và ban hành tiêu chí khu dân cư an toàn về PCCC, tiêu chí hộ gia đình an toàn về PCCC để triển khai thực hiện. Xã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 150 người, tổ chức kí cam kết đảm bảo về PCCC cho 92 hộ sản xuất, kinh doanh vàng mã ven trục đường liên xã… đồng thời gắn nhiệm vụ PCCC và hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở các thôn, xóm.

Đến nay toàn xã duy trì tốt 17 tổ, ngõ xóm an toàn về ANTT, PCCC thu hút 100% các hộ dân trong thôn tham gia. Hàng tháng các tổ, ngõ xóm đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá ý thức trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện PCCC. Việc xây dựng mô hình, cụm dân cư an toàn PCCC mang lại hiệu quả thiết thực. Ý thức về PCCC của cán bộ, nhân dân trong xã không ngừng được nâng cao, các hộ gia đình chuyển sang tự giác PCCC.

Kim Ngân (Đài Thuận Thành)
Top