Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 07/07/2017 - 16:26
Hát Quan họ trên thuyền tối thứ 7 hàng tuần
UBND tỉnh vừa phê duyệt đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền tại 2 hồ nước trước trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở HĐND – UBND tỉnh vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần để phục vụ nhân dân, bắt đầu từ tháng 8.
Hát Quan họ trên thuyền tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan sẽ được bắt đầu từ tháng 8.

 

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia cũng như kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền như: hệ thống âm thanh, ánh sáng, thuyền rồng… sau đó báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền vào tối thứ 7 hàng tuần nhằm phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân;  góp phần quảng bá hình ảnh Dân ca Quan họ Bắc Ninh- Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại đến đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

Ngọc Hải
Top