Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 06/07/2017 - 16:40
THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ “CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tất cả những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh không vi phạm pháp luật, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của người làm báo Việt Nam, không có bài viết trái đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Có tác phẩm báo chí viết về đề tài xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương.

II. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

- Những tác phẩm báo chí bao gồm 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Có sự phát hiện và thể hiện phong phú sinh động, hàm chứa nhiều lượng thông tin, biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, đấu tranh phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

- Tác phẩm được thể hiện đúng thể loại báo chí, làm nổi bật thế mạnh của từng loại hình, có bố cục hợp lý, diễn đạt xúc tích, hấp dẫn người đọc, bạn nghe đài và bạn xem truyền hình.

- Tác phẩm có tác dụng tốt, thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy truyền thống của một vùng quê văn hiến, cách mạng, thiết thực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

III. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

* Yêu cầu chung:

Là những tin, bài, chương trình trong mảng đề tài XDNTM phản ánh kịp thời, trung thực, sâu sắc, có những phát hiện mới tạo được hiệu quả thông tin và giá trị kinh tế - xã hội được dư luận ghi nhận.

Tất cả các tác phẩm được tuyển chọn dự giải đều phải là bản gốc. Các tác phẩm của hội viên Nhà báo phải thông qua Chi hội Nhà báo cơ sở tập hợp,tuyển chọn gửi về HNB tỉnh.

1. Báo in: Phải phô tô rõ ràng ngày, tháng, số đã đăng, số kỳ…

2. Báo hình: Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật hình, tiếng động, âm nhạc và có tính hấp dẫn.

3. Báo nói: Tác phẩm phải đảm bảo kỹ thuật thu thanh, dàn dựng chương trình hấp dẫn người nghe.

4. Ảnh báo chí: Có thể là ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh nhưng phải có giá trị cao về nội dung thông tin, có chất lượng về trình độ chuyên môn  nghề nghiệp.

5. Báo điện tử: Là những tin, bài đạt yêu cầu như với báo in, đồng thời phải được phản ánh nhanh nhất và được truy cập nhiều.

IV. HỒ SƠ DỰ GIẢI

1. Đối với người dự giải:

Người dự giải tự tuyển chọn tác phẩm của mình và gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Nếu là hội viên Nhà báo thì gửi cho Chi hội Nhà báo nơi mình sinh hoạt, Chi hội thẩm định và lập danh sách các  tác phẩm của Chi hội, gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh theo quy định. Mỗi tác giả chỉ tuyển chọn gửi tối đa không quá 03 tác phẩm.

2. Yêu cầu về hồ sơ dự giải:

- Bản trích ngang của tác giả (ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại…để liên hệ khi cần thiết).

- Bản gốc, bản sao với tác phẩm báo in, báo điện tử đã được các cơ quan báo chí đăng tải đảm bảo đủ các nội dung: Tên cơ quan báo chí, số báo, ngày phát hành.

- Với tác phẩm phát thanh phải ghi lên đĩa DVD, hoặc CD kèm theo bản in lời tác phẩm, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời gian phát sóng, cơ quan báo chí đã đăng tải.

- Với tác phẩm truyền hình nhất thiết phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD và ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời gian phát sóng, cơ quan báo chí đăng tải kèm theo thuyết minh.

- Tác phẩm ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (không quá 05 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Cùng với ảnh được đăng trên báo, tạp chí, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thời gian cơ quan báo chí đăng tải.

V. LOẠI HÌNH BÁO CHÍ DỰ THI; CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG

1. Loại hình báo chí dự thi:

 Báo in có 04 nhóm thể loại:

- Nhóm tin, bài phản ánh, người tốt việt tốt, phỏng vấn;

- Nhóm Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận);

- Nhóm phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, ký báo chí;

- Ảnh báo chí.

Báo hình có 02 nhóm thể loại:

- Nhóm tin, phỏng vấn, phóng sự ngắn, chương trình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm;

- Nhóm chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra.

Báo nói có 02 nhóm thể loại:

- Nhóm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, phóng sự ngắn;

- Nhóm chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh, chương trình phát thanh trực tiếp.

Báo điện tử có 01 nhóm thể loại:

Nhóm tin, ảnh, bài phản ánh, chuyên mục chuyên đề.

2. Cơ cấu, số lượng giải thưởng.

Ban tổ chức chia thành 2 nhóm thể loại để chấm và trao Giải:

 * Nhóm A: Bao gồm các thể loại thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

- Nhóm Chính luận (xã luận, bình luận, chuyên luận);

Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký báo chí, chương trình phát thanh trực tiếp.

* Nhóm B: Bao gồm các thể loại thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

- Nhóm tin, bài phản ánh, người tốt việt tốt, phỏng vấn, ảnh báo chí,

Phóng sự ngắn phát thanh truyền hình, chương trình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, chuyên đề, chuyên mục.

3. Số lượng giải thưởng:

Mỗi nhóm thể loại được xem xét để trao tối đa 01 giải nhất. Số lượng các giải nhì, ba, khuyến khích của mỗi nhóm thể loại do Hội đồng giải căn cứ vào chất lượng, số lượng tác phẩm tham dự giải quyết định.

4. Giá trị giải thưởng.

Nhóm A

- Giải Nhất: 6.000.000 đồng.

- Giải Nhì: 4.500.000 đồng.

- Giải Ba: 3.000.000 đồng.

- Giải KK: 1.500.000 đồng.

Nhóm B

- Giải Nhất: 4.500.000 đồng.

- Giải Nhì: 3.000.000 đồng.

- Giải Ba: 1.500.000 đồng.

- Giải KK: 900.000 đồng.

VI. THỜI GIAN TUYỂN CHỌN, TRAO GIẢI

1. Tác phẩm dự Giải hợp lệ là tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng  từ ngày 01 tháng  01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017.

2. Nhận và tổng hợp bài dự thi: Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017 (trực tiếp, gmail hoặc theo đường bưu điện).

3. Hội đồng tuyển chọn Giải sẽ xét chọn các tác phẩm vào ngày 01 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2017.

4. Giải thưởng giải báo chí tuyên truyền về XDNTM sẽ được công bố trên Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh và trang website Hội Nhà báo tỉnh. Lễ tổng kết, trao giải thưởng Giải BC tuyên truyền về XDNTM với chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bắc Ninh dự kiến trước ngày 31/12/2017.

CHỦ TỊCH HNB TỈNH BẮC NINH
Top